De gemeenschappelijke ondernemingsraad

Medezeggenschap zorgt ervoor dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering . De WOR geeft verschillende varianten voor medezeggenschapsstructuren. Eén van die structuren is de gemeenschappelijke ondernemingsraad (gem.or). De voorwaarde hierbij is dat de instelling hiervan bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR.

De gemeenschappelijke ondernemingsraad

Wanneer een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt die sterk met elkaar samenhangen, kan het effectiever zijn om één gemeenschappelijke or (gem.or) te hebben i.p.v. afzonderlijke or’s. Als deze samenhang niet sterk is, kan beter worden gekozen voor een groepsondernemingsraad (gor). Ook kan een gemeenschappelijke or worden ingesteld voor twee of meer ondernemingen die afzonderlijk minder dan 50 medewerkers in dienst hebben, maar bij elkaar opgeteld deze grens wel bereiken.

De ondernemingen waarvoor een gem.or wordt ingesteld, worden binnen de WOR beschouwd als één onderneming.

Om een gemeenschappelijke ondernemingsraad succesvol te maken, is het belangrijk dat de werknemers van de verschillende vestigingen dezelfde belangen hebben. Ook moet de bestuurder hetzelfde zijn.

Samenstelling gemeenschappelijke ondernemingsraad

De leden van de gem.or moeten afkomstig zijn uit alle betrokken ondernemingen, zodat iedere afzonderlijke onderneming is vertegenwoordigd. De gemeenschappelijke or regelt in zijn reglement hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.

Artikel 3 WOR: Gemeenschappelijke ondernemingsraad


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.