Wie helpen de or en pvt verder?

Medezeggenschapwerk kan soms best ingewikkeld zijn. Je hoeft echter het wiel niet steeds zelf uit te vinden of expert te zijn op alle gebieden. Er zijn professionals en instanties die de or verder kunnen helpen.

Ambtelijk secretarissen

De ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) bepaalt zelf hoe het secretariaat wordt ingevuld. Steeds vaker kiezen ze voor een ambtelijk secretaris. Deze professional heeft specifieke kennis van medezeggenschap en kan de or/pvt (en de bestuurder indien gewenst) met raad en daad bijstaan. De ambtelijk secretaris zorgt ook voor continuïteit in het werk van de ondernemingsraad.
Lees hier meer over de ambtelijk secretaris.

Or-platforms

Er zijn diverse platforms voor ondernemingsraden (en pvt’s) waarin onder andere kennis en ervaringen met elkaar wordt gedeeld.
Er zijn landelijke platforms, maar ook regionale of sector- of branchespecifieke.
Kijk hier welke platforms er zijn.

Trainers/adviseurs

Het is belangrijk dat or- en pvt-leden gebruik maken van hun recht op scholing om daardoor hun medezeggenschapswerk goed te kunnen doen. Bij sommige trajecten is het aan te bevelen om een adviseur in te schakelen. Je kunt als or-lid of pvt-lid namelijk niet alles weten.
Lees hier meer over het inschakelen van trainers/adviseurs.

Advocaten

Soms kan de kennis en ervaring van een medezeggenschapsadvocaat goed van pas komen. Bijvoorbeeld bij een (ingewikkelde) adviesaanvraag of verzoek om instemming met een regeling die belangrijke gevolgen heeft voor medewerkers.
Lees hier meer over het inschakelen van medezeggenschapsadvocaten.

Podcasts

Er zijn verschillende relevante podcasts die je kan luisteren en veel inzichten geven over hoe je het werk van de or of pvt bevorderd.