Belangrijke thema’s voor or en pvt

Ondernemingsraden (or’s) en personeelsvertegenwoordigingen (pvt’s) komen vaak met dezelfde thema's in aanraking. Je vindt hier een overzicht van een aantal thema's. Als je bij het onderwerp doorklikt krijg je meer informatie.

Mis je een onderwerp? Laat het ons weten via: cbm@ser.nl.

Arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. De or en de pvt hebben een belangrijke rol en verschillende rechten bij het vormgeven van het arbobeleid.

Arbeidsvoorwaarde pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor medewerkers. Op deze pagina lees je meer over de opbouw van een pensioenregeling, wanneer en welke rechten de or of pvt hebben bij dit onderwerp. Ook krijg je praktische tips.

Diversiteit en inclusie

Organisaties met een divers personeelsbestand en waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de verschillen, presteren beter. Ze zijn vaak vernieuwender, aantrekkelijker voor klanten en hebben meer tevreden en loyale werknemers. Wat kun je als or/pvt doen om diversiteit en inclusie in je organisatie te bevorderen?

Medezeggenschap bij faillissement

Wat zijn de rol, rechten en bevoegdheden van or en pvt bij een faillissement? Hierover is nog veel onbekendheid. Kijk hier op welk moment een ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) betrokken moet worden.

Flexwerk

Flexwerkers zijn niet meer weg te denken uit onze organisaties. Wat zijn flexwerkers? Hoe kun je (de belangen van) flexwerkers bij de organisatie en de medezeggenschap betrekken? Hoe kunnen flexwerkers een plek binnen de medezeggenschap krijgen? Lees hier meer over medezeggenschap en flexwerkers.

Fusies en overnames

Fusies en overnames zijn ingrijpende trajecten die voor medewerkers grote gevolgen kunnen hebben. Het is belangrijk dat de or of pvt zo vroeg mogelijk bij een voornemen tot een fusie of overname betrokken wordt. Op deze pagina wordt een aantal belangrijke aandachtspunten voor or en pvt genoemd.

Medezeggenschap en jongeren

Jongeren zijn een belangrijke groep in de organisatie. Als nieuwkomers brengen ze vaak nieuwe ideeën en inzichten mee. Het is belangrijk dat die gehoord worden. Dat kan via de or of de pvt. Op deze pagina krijg je tips om jongeren bij de medezeggenschap te betrekken.

Medezeggenschap bij multinationals

Een (centrale) ondernemingsraad bij een multinationale onderneming loopt vaak tegen het probleem aan dat niet duidelijk is waar precies in de organisatie de zeggenschap ligt. Nog meer dan andere medezeggenschapsorganen heeft een (c)or van een multinationale onderneming te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Privacy van medewerkers

In organisaties worden veel persoonsgegevens van medewerkers verwerkt. Het is hierbij cruciaal dat er rekening wordt gehouden met de privacy van de medewerkers. De medezeggenschap speelt hierbij een belangrijke rol.

Strategische onderwerpen

Or/pvt en bestuurder overleggen vaak met elkaar over de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Maar hoe zit het met meer strategische onderwerpen ? Deze kunnen op de lange termijn grote gevolgen hebben voor de organisatie. Hoe kun je daar invloed op uitoefenen?

 

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.