Oprichten or of pvt

Je wilt als ondernemer of medewerker in een organisatie een ondernemingsraad (or) oprichten. Hoe krijg je die van de grond? (NB. Daar waar we de term ondernemingsraad gebruiken, kun je ook personeelsvertegenwoordiging lezen).

Wie richt de ondernemingsraad op?

De verantwoordelijkheid voor het instellen van een or ligt bij de ondernemer, maar de medewerkers kunnen ook het initiatief nemen. Zij kunnen – eventueel met steun van de bij de onderneming betrokken vakbonden - de ondernemer vragen mee te werken aan het oprichten van de or.

Stappen oprichten ondernemingsraad

Als je een ondernemingsraad wilt starten, is het handig om dit met (andere) medewerkers te bespreken. Hierdoor gaat medezeggenschap meteen al leven in de organisatie.

De volgende vijf stappen helpen je bij het oprichten van een ondernemingsraad.

1. Wat verwacht je van de or in jouw organisatie?

Belangrijk is om vooraf te bedenken wat je van de toekomstige or verwacht. Probeer hierbij zoveel mogelijk medewerkers en de ondernemer bij te betrekken.

2. Samenstellen van een voorbereidingscommissie

Als je weet wat voor een or je wilt, kun je een commissie gaan samenstellen die de oprichting voorbereidt. Die voorbereiding bestaat uit het opstellen van een voorlopig reglement en het voorbereiden van de verkiezingen.

3. Opstellen voorlopig reglement

De commissie stelt een voorlopig or-reglement op.
Hiervoor kan het voorbeeldreglement van de SER worden gebruikt.
In het geval van een pvt, is er de leidraad personeelsvertegenwoordiging (pdf) van de SER.
Het voorbeeldreglement is ook in het Engels beschikbaar: Model rules of procedure for works councils.

Artikel 48 WOR: voorlopig or-reglement

4. Verkiezingen ondernemingsraad

De volgende stap is het organiseren van de verkiezingen. Dit vraagt veel aandacht. Het is belangrijk om alle stappen op tijd te zetten, omdat de verkiezingen anders ongeldig kunnen worden verklaard.

5. Actiepunten na verkiezingen

Na de verkiezingen kan de bestuurder de or installeren en kunnen or en bestuurder samen aan de slag.
Meer informatie over de stappen vind je in de publicatie Stappenplan oprichten ondernemingsraad voor medewerkers. Er is ook een versie voor ondernemers.


Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.