Or-platforms

Er zijn diverse platforms voor ondernemingsraden waarin onder andere kennis en ervaringen met elkaar wordt gedeeld.

Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO)

De Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) is een platform van ondernemingsraden van multinationals. Doelstelling van het MNO is het bevorderen van een professionele medezeggenschap. Dat doet het MNO door regelmatig thematische netwerkbijeenkomsten te organiseren. Daarnaast neemt het MNO ook deel aan bredere maatschappelijke discussies als die de medezeggenschap raken (zoals beloning-top, diversiteit), geeft gevraagd en ongevraagd advies en deelt informatie.

Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz)

De Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap maakt verbinding en vernieuwt de relaties tussen zeggenschap, medezeggenschap en medewerkers. De NVMz komt op voor alle medezeggenschappers. De NVMz bevordert professionele medezeggenschap door onder andere actuele thema’s op de agenda te zetten en stimuleert medezeggenschappers om de dialoog met medewerkers aan te gaan. De NVMz maakt zich naar de politiek sterk voor een moderne en krachtige medezeggenschap.

Magazine PlatfORm

Hoe bouw je een betrokken medezeggenschapsplatform? Die vraag stond centraal bij een bijeenkomst van medezeggenschapsprofessionals: bekijk hun ervaringen en tips in het online magazine PlatfORm.

Sector- of branchespecifieke or-platforms

HoCoSta: or-platform voor Hoge Colleges van Staat
De or’s van de Algemene Rekenkamer, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en de Nationale Ombudsman maken hier deel vanuit. De GOR Rijk is hier ook bij aangesloten.

Lomoz
Platform voor ondernemingsraden in de Zorg & Welzijn

LOOV
Landelijk Overlegplatform Ondernemingsraden Veiligheidsregio's

LOVUM
Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap

LPOAZ
Landelijk Platform Ondernemingsraden Ambulance Zorg

LVORG
Landelijke Vereniging Ondernemingsraden Gehandicaptenzorg

ITOP 
Platform voor Ondernemingsraden in de IT-sector

Medezeggenschap SW-bedrijven
Hier vind je onder andere informatie over de zes regionale platforms:

  • Brabantse SW-organisatie
  • MZSW Platform Midden & Oost
  • OLSW (Limburg)
  • POCNN (Noord-Nederland)
  • Spoor – Samenwerkend provinciaal ondernemingsraad overleg randstad (Regionaal platform Zuid-Holland)
  • RON Regionale Ondernemingsraden Noord-Holland

Medezeggenschap Vereniging Retail
Een netwerk van ondernemingsraden in de retailsector, met leden als AH, Jumbo, Jan Linders Ranzijn, Praxis, Bidfood, Xenos, AH E-commerce en IJsvogel Retail.

PCOBB
Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger

Platform Medezeggenschap van bibliotheken en aanverwante instellingen
Overleg van en voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen uit de bibliotheekwereld.

Platform Medezeggenschap MBO
Platform voor ondernemingsraden in het MBO gericht op kennisuitwisseling en belangenbehartiging.

Platform OR’en waterbedrijven
Platform voor ondernemingsraden bij waterbedrijven.

Platform Technische groothandel
Vereniging OR-platform technische groothandel

POCC
Platform Ondernemingsraden Contract Catering

VMH
Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen

Ook zijn er soms platforms voor or’s van diverse bedrijven in dezelfde regio, zoals bijvoorbeeld in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg. Via het trainingsbureau MZServices of via de Voort Advocaten | Mediators kun je met deze platforms in contact komen.

Ontbreekt er volgens jou een organisatie en/of interessante website in dit overzicht, neem dan contact op met het secretariaat: tel. 070 – 3499563 / cbm@ser.nl.