De centrale ondernemingsraad

Medezeggenschap zorgt ervoor dat medewerkers invloed op de bedrijfsvoering kunnen uitoefenen. Grote organisaties met meerdere bedrijfsonderdelen kunnen per onderneming een or instellen, maar soms is het verstandig om medezeggenschap daarnaast ook centraal te regelen.

Centrale ondernemingsraad (cor)

Een cor is een centrale or voor alle or’s in een samenwerkingsverband. Het kan gaan om verschillende ondernemingen van één ondernemer of om een concern. Wil je voor bepaalde organisatieonderdelen een overkoepelende or, dan is een groepsondernemingsraad een optie.

De ondernemer overlegt met de cor over het gemeenschappelijk beleid in de betrokken ondernemingen. De cor is alleen bevoegd als het gaat om gemeenschappelijke aangelegenheden (voor de meerderheid) van de afzonderlijke ondernemingen. Bij deze onderwerpen gaan de bevoegdheden van de or’s automatisch over naar de cor.
De leden van de cor wijzen indien van toepassing de leden voor de Europese ondernemingsraad aan.

Wie zitten er in de cor?

Een cor kan op verschillende manieren worden samengesteld. Dit beschrijf je in het reglement van de cor.
De hoofdregel is dat de cor wordt samengesteld uit de onderliggende or’s, maar ook andere opties zijn mogelijk. Zie de toelichting bij voorbeeldreglement hoofdstuk 4 Modelreglement cor/gor.

Artikel 33 lid 1 WOR: instellen centrale/ groepsondernemingsraad
Artikel 35 WOR: Bevoegdheden centrale/groepsondernemingsraad

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.