Samenstelling or en pvt

De in ‘de onderneming werkzame personen’ kiezen de leden van de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt). Het aantal leden waaruit een or of een pvt bestaat is afhankelijk van het aantal medewerkers dat een organisatie telt.

Samenstelling ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Een or en een pvt bestaan uit leden die vallen onder de in de onderneming werkzame personen.

Het aantal or-leden is gekoppeld aan het aantal medewerkers:

  • Minder dan 50 personen: 3 leden
  • 50 tot 100 personen: 5 leden
  • 100 tot 200 personen: 7 leden
  • 200 tot 400 personen: 9 leden
  • 400 tot 600 personen: 11 leden
  • 600 tot 1000 personen: 13 leden
  • 1000 tot 2000 personen: 15 leden

Bij elk volgend duizendtal personen komen er twee leden bij, met een maximum van 25 or-leden.

Een pvt bestaat uit minimaal drie leden.

Een or of pvt kan met toestemming van de bestuurder een ander aantal leden vaststellen. Ook is het mogelijk om voor één of meer or-leden of pvt-leden plaatsvervangers te kiezen.

Welke functies vind je binnen de or en de pvt?

Een or of pvt kiest in elk geval een voorzitter uit de leden. Het is daarnaast ook gebruikelijk om een secretaris te benoemen. De secretaris kan een or- of pvt-lid zijn, maar deze functie kan ook vervuld worden door een niet or-lid, zoals bijvoorbeeld een ambtelijk secretaris. De voorzitter en de secretaris vormen samen het dagelijks bestuur.

Afspiegeling

Het is belangrijk dat de or of de pvt een afspiegeling is van de organisatie. Dit betekent niet alleen dat zoveel mogelijk bedrijfsonderdelen vertegenwoordigd moeten zijn binnen de or of de pvt, maar ook dat de or of de pvt divers wordt samengesteld. Denk hierbij aan culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, opleidingsniveau, aanstellingsvorm (contract/flex) etc.
Op de pagina’s Jongeren en Flexwerkers  in de rubriek Belangrijke thema’s vind je meer informatie over hoe je deze groepen bij de medezeggenschap kunt betrekken.

Artikel 6, lid 1 WOR: Samenstelling ondernemingsraad
Artikel 35c WOR: Regels voor de personeelsvertegenwoordiging

Zie ook: