Medezeggenschapsgeschil

Heb je als ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) een (dreigend) geschil met de bestuurder en komen jullie er samen niet uit? Dan kan je de bedrijfscommissie van de SER vragen te bemiddelen.

Wat doe je bij een geschil over medezeggenschap?

De bedrijfscommissie van de SER heeft een hulpmiddel dat je zelfstandig kunt inzetten om een geschil op te lossen. Je maakt een bewuste keuze of en wie je inzet: de rechter, de bedrijfscommissie, een or-adviseur of een mediator. 

De procedure via de bedrijfscommissie is – vergeleken met de gang naar de rechter – informeel, efficiënt en laagdrempelig en bovendien kosteloos. Partijen hoeven niet te wachten tot de onenigheid hoog is opgelopen maar kunnen ook al eerder om bemiddeling vragen. Een geschil hoeft daardoor niet uit te groeien tot een groot conflict. Niet alleen de or, maar ook een werknemer of een vakbond kan de bedrijfscommissie vragen te bemiddelen.

Waarom naar de bedrijfscommissie?

Kennis van sectoren
De bedrijfscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van een groot aantal werkgevers- en werknemersorganisaties. Daardoor kent zij zowel de commerciële als de non-profitsectoren.

Deskundig
De bedrijfscommissie is deskundig op het gebied van medezeggenschap en andere rechtsgebieden. Bij een geschil kijkt deze commissie naar de achtergronden ervan en probeert tot een gezamenlijk gedragen en duurzame oplossing te komen. Lukt de bemiddeling niet, dan kan de bedrijfscommissie ook een schriftelijk advies geven.

Wil je een bemiddelingsverzoek bij één van de bedrijfscommissies indienen?


Vanuit de dialoog de samenwerking herstellen