Wat doet de Bedrijfscommissie

De Bedrijfscommissies voor de marktsectoren zijn door de SER ingesteld om te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Ook geven de commissies voorlichting over medezeggenschap.
Wilt u een bemiddelingsverzoek bij één van de Bedrijfscommissies indienen?
Ga via onderstaande knop dan naar ons formulier.

Wat doet de Bedrijfscommissie?

De Bedrijfscommissies voor de marktsectoren zijn door de SER ingesteld om te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Ook geven de commissies voorlichting over medezeggenschap.

Een OR en een bestuurder die een geschil hebben over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), kunnen dit geschil voorleggen aan de bedrijfscommissie in hun sector. 
De bedrijfscommissie bemiddelt en als bemiddeling niet slaagt, dan geeft zij advies. 
Als bemiddeling en/of advies van de bedrijfscommissie geen oplossing brengt, dan kunnen partijen zich vervolgens tot de kantonrechter wenden. Daarbij kunnen zij aan de rechter het verslag van bevindingen en/of het advies van de bedrijfscommissie te overleggen.