Taken van de bedrijfscommissies

De belangrijkste taken van de bedrijfscommissies zijn voorlichting geven over medezeggenschap en bemiddelen en adviseren bij conflicten over medezeggenschap. Ook het voorkomen van conflicten valt hieronder. Daarnaast hebben de bedrijfscommissies nog een registratietaak.

Voorlichting

De bedrijfscommissies geven op verschillende manieren voorlichting over de medezeggenschap en de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden.

Bemiddeling bij conflicten

Als er een geschil is over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), dan kun je de bedrijfscommissie om bemiddeling en advies vragen.

Registratie

In een enkel geval moet je een document laten registreren bij de bedrijfscommissie.