Contact

Secretaris: mr. R.C. (René) Gilhuijs

Plaatsvervangend secretaris: R.F.M. (René) van Oorschot, MSc

Administratieve ondersteuning (coördinatie, registratie, archivering e.d.): drs. R.F. (René) Boegborn

BC Markt I
Secretariaat
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3 499 561
info@bedrijfscommissie.nl

BC Markt II
Secretariaat
Postbus 90405
2509 LK DEN HAAG
070 3 499 561
info@bedrijfscommissie.nl

Contactformulier