Regelgeving bedrijfscommissies

De bedrijfscommissies van de SER werken op basis van specifieke regelgeving en de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Verordening op de bedrijfscommissies 2002

Deze verordening beschrijft de regels voor de samenstelling, werkwijze en het voorzitterschap van de bedrijfscommissies van de SER.
Verordening op de bedrijfscommissies 2002

Instellingsbesluit Bedrijfscommissie Markt I

Het instellingsbesluit voor Bedrijfscommissie Markt I beschrijft voor welke sectoren deze is ingesteld, welke werkgevers- en werknemersorganisaties een zetel hebben binnen de bedrijfscommissie en met hoeveel zetels zij in de bedrijfscommissie vertegenwoordigd kunnen zijn.
Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt I

Instellingsbesluit Bedrijfscommissie Markt II

Het instellingsbesluit voor Bedrijfscommissie Markt II beschrijft voor welke sectoren deze is ingesteld, welke werkgevers- en werknemersorganisaties een zetel hebben binnen de bedrijfscommissie en met hoeveel zetels zij in de bedrijfscommissie vertegenwoordigd kunnen zijn.
Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt II

Wet op de ondernemingsraden

Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de WOR – begrip bedrijfscommissie
Artikel 5a, tweede lid, van de WOR – Instelling vrijwillige or
Artikel 8, tweede lid, van de WOR – algemeen verbindend reglement
Artikel 32, tweede lid, van de WOR - ondernemingsovereenkomst
Artikel 37 WOR – Instelling en taak bedrijfscommissie
Artikel 38 WOR – Benoeming leden bedrijfscommissie
Artikel 39 WOR – Werkwijze bedrijfscommissie
Artikel 40 WOR – Jaarverslag bedrijfscommissie
Artikel 41 WOR – Kosten van de bedrijfscommissie
Artikel 46 WOR – Aanwijzing bevoegde bedrijfscommissie
Artikel 46d, onderdelen d t/m g, WOR – bedrijfscommissie overheid
Artikel 51 WOR – Van toepassing verklaring WOR

Works Councils Act

As a service to companies based in the Netherlands where Dutch is not the working language, we provide an English translation of the Works Councils Act.
Please note that this is not a literal translation of the Act. You cannot derive any rights from this translation!