Relevante organisaties voor de medezeggenschap

Binnen en buiten de SER zijn verschillende organisaties actief die zich beleids- of beroepsmatig of anderszins met (de bevordering van) medezeggenschap bezighouden. Hier vind je een overzicht van deze organisaties.

Commissie Bevordering Medezeggenschap

Binnen de SER heeft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) de wettelijke taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen.
De commissie doet dit onder andere door voorlichting, aanbevelingen en praktische tips te geven. De CBM stelt verder richtbedragen voor medezeggenschapsscholing vast, monitort de werkzaamheden van de bedrijfscommissies voor de marktsector en behandelt verzoeken tot ontheffing van de or-instellingsplicht. Bekijk de commissiepagina 

Bedrijfscommissies

De bedrijfscommissies geven voorlichting over medezeggenschap en beantwoorden concrete vragen over de WOR. Ook bemiddelen zij bij geschillen over medezeggenschap. Tot slot registreren zij enkele documenten die ondernemers verplicht zijn toe te sturen.
Hier vind je meer informatie over de werkwijze van de bedrijfscommissies van de SER.

Keurmerk SCOOR-RMZO

Stichting SCOOR-RMZO heeft als doel om de kwaliteit van scholing van leden van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. De stichting doet dit door certificering van trainingsbureaus en een openbaar kwaliteitsregister voor individuele trainers. Op die manier weten zowel or/pvt en bestuurder dat de trainingen voldoen aan kwaliteitseisen.
Meer informatie vind je op de website van SCOOR-RMZO 

Alliantie Medezeggenschap en Governance

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) heeft als doel om de samenwerking binnen de driehoek bestuur, toezicht, en medezeggenschap te versterken.
Via de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn recente, relevante artikelen, publicaties, onderzoek en bijeenkomsten over het thema medezeggenschap en governance toegankelijk voor alle betrokkenen.

Branche- en beroepsorganisaties

Voor professionals op het gebied van de medezeggenschap zijn enkele branche- en beroepsorganisaties in het leven geroepen.

Onderzoeksorganisatie

Op het gebied van medezeggenschap wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. De onafhankelijke Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) bevordert onderzoek op het gebied van medezeggenschap en brengt onderzoekers met elkaar in contact.

Werkgevers- en werknemersorganisaties

Binnen de SER dragen werkgevers- en werknemersorganisaties bij aan sociaal-economisch beleid. Zij zijn ook betrokken bij het nader invulling geven aan de medezeggenschap. 

Werkgeversorganisaties

Werknemersorganisaties