Relevante organisaties voor de medezeggenschap

Binnen en buiten de SER zijn verschillende organisaties actief die zich beleids- of beroepsmatig of anderszins met (de bevordering van) medezeggenschap bezighouden. Hier vind je een overzicht van deze organisaties.

SER-kenniscentrum

Het kenniscentrum medezeggenschap van de SER informeert or’s, bestuurders en toezichthouders over actuele, sociaal-economische ontwikkelingen die invloed hebben op medezeggenschap.
Lees hier meer over het SER-kenniscentrum.

Commissie Bevordering Medezeggenschap

Binnen de SER heeft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen te bevorderen.
De commissie doet dit door voorlichting, aanbevelingen en praktische tips te geven. Daarnaast stelt de CBM richtbedragen voor medezeggenschapsscholing vast, monitort zij de werkzaamheden van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector en behandelt zij verzoeken van ondernemingen om ontheffing van de or-instellingsplicht.
Lees hier meer over de Commissie Bevordering Medezeggenschap.

Bedrijfscommissies

De bedrijfscommissies geven voorlichting over medezeggenschap en beantwoorden concrete vragen over de WOR. Ook bemiddelen zij bij geschillen over medezeggenschap.
Lees hier meer over de bedrijfscommissies.

Keurmerk SCOOR-RMZO

Stichting SCOOR-RMZO heeft als doel om de kwaliteit van scholing van leden van ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.
Lees hier meer over SCOOR-RMZO

Alliantie Medezeggenschap en Governance

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) heeft als doel om de samenwerking binnen de driehoek bestuur, toezicht, en medezeggenschap te versterken.
Lees hier meer over de Alliantie Medezeggenschap en Governance

Branche- en beroepsorganisaties

Voor professionals op het gebied van de medezeggenschap zijn enkele branche- en beroepsorganisaties in het leven geroepen.

Onderzoeksorganisatie

Op het gebied van medezeggenschap wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. De onafhankelijke Stichting Onderzoek Medezeggenschap bevordert onderzoek op het gebied van medezeggenschap en brengt onderzoekers met elkaar in contact.
Lees hier meer over Stichting Onderzoek Medezeggenschap.

Werkgevers- en werknemersorganisaties

Binnen de SER dragen werkgevers- en werknemersorganisaties bij aan sociaal-economisch beleid. Zij zijn ook betrokken bij het nader invulling geven aan de medezeggenschap.