Kandidaatstelling voor de or of de pvt

In het reglement van de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) staat wie zich kandidaat kunnen stellen voor de or of de pvt. Hetzelfde geldt voor de kandidaatstelling voor andere medezeggenschapstructuren.

Kandidaatstellen hoe doe je dat?

Je kunt je op twee manieren kandidaatstellen:

  • via de vakbond;
  • via een vrije lijst.

Op een vrije ijst staan kandidaten die geen lid zijn van een vakbond, of kandidaten die lid zijn van een vakbond die géén lijst heeft ingediend.
Ook werknemers die lid zijn van een vakbond die wél een lijst heeft ingediend, maar die zich niet via die bond willen of kunnen kandideren, kunnen zich via een vrije lijst kandidaat stellen. Zij kunnen deze lijst dan niet zelf indienen. Dat moet een kiesgerechtigde werknemer doen die géén lid is van die betreffende vakbond.

Draagvlak

Voor een lid van de medezeggenschap is het belangrijk dat hij gesteund wordt door collega’s. Als er ook echt gestemd wordt blijkt dat natuurlijk uit het aantal stemmen dat je krijgt. Maar als er minder kandidaten zijn dan zetels, wordt er niet gestemd en ben je meteen verkozen. In dat geval weet je dus eigenlijk niet hoeveel collega’s je steunen.

Hoe krijg je voldoende kandidaten?

Onvoldoende kandidaten heeft niet altijd te maken met een gebrek aan interesse, maar soms ook met andere factoren zoals bijvoorbeeld onvoldoende vertrouwen tussen de or of de pvt en de bestuurder.
De SER publiceerde in 2020 het advies: Bevorderen van deelname medewerkers aan or, met tips voor het oplossen van een aantal obstakels.
De or of de pvt en de bestuurder kunnen een belangrijke rol spelen om de medezeggenschap op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij het personeel. Denk bijvoorbeeld ook aan het meer betrekken van jongeren en flexwerkers.

De CBM heeft verder voor bestuurders, or’s en bestuurder en or gezamenlijk suggesties opgesteld voor het voller krijgen van de ondernemingsraad.


Artikel 9 WOR: kandidaatstelling