De onderdeelcommissie

Medezeggenschap zorgt ervoor dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering . De Wet op de ondernemingsraden (WOR) beschrijft verschillende varianten van medezeggenschap. Een onderdeelcommissie (oc) is zo’n variant. Een oc is een inspraak– en medezeggenschapsorgaan dat de belangen van het personeel in een specifiek onderdeel behartigt.

Wat is een onderdeelcommissie (oc) en wat doet deze commissie?

De ondernemingsraad kan voor een onderdeel van de organisatie een speciale commissie instellen. Een onderdeel is een herkenbaar deel van de organisatie dat niet zelfstandig naar buiten treedt. Denk bijvoorbeeld aan een vestiging van een instelling, een afdeling binnen een bedrijf met geheel eigen problematiek en werkwijze of een winkel die onderdeel is van een keten.

Wat doet een oc?

Meestal krijgt een oc van de or de bevoegdheid om met de leiding van het onderdeel te overleggen over zaken die in het onderdeel spelen. Dan gaan ook alle rechten en bevoegdheden van de or, inclusief advies- en instemmingsrecht over op de oc. Alleen de bevoegdheid om naar de rechter te gaan blijft bij de or.

Wie zitten er in een oc?

In de onderdeelcommissie kunnen naast leden van de ondernemingsraad uitsluitend werknemers werkzaam in het betrokken onderdeel zitting hebben.

Wie stelt een oc in?

Dat doet de or in overleg met de bestuurder. De or moet dan een instellingsbesluit formuleren. Dat besluit vermeldt het onderdeel waarvoor de commissie wordt ingesteld en haar taken, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze.

Artikel 15 WOR: over de onderdeelcommissie.

Medezeggenschap: dit is het en zo ga je ermee werken

Medezeggenschap: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kun je het zelf vormgeven? Meer over de verschillende vormen en praktische tips.