Medezeggenschap en flexwerkers

Veel organisaties hebben niet alleen vaste werknemers, maar ook ‘flexwerkers’. Wat zijn flexwerkers? Hoe kun je (de belangen van) flexwerkers bij de organisatie en de medezeggenschap betrekken? Hoe kunnen flexwerkers een plek binnen de medezeggenschap krijgen?

Wat is een flexwerker?

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) verstaat onder een flexwerker iemand die:

 • geen vaste arbeidsovereenkomst of aanstelling heeft;
 • niet structureel werkt; én
 • een beperkt aantal uren werkt.

Een belangrijk kenmerk van flexwerk is dat de persoon dus minder zeker is over het behoud van zijn baan en zijn inkomen.

Bij flexwerkers kun je denken aan:

 • werkenden met een tijdelijk contract;
 • oproepkrachten;
 • uitzendkrachten;
 • payrollers; of
 • gedetacheerden.

In bijzondere omstandigheden kun je ook zzp’ers, stagiairs of onbetaalde vrijwilligers bij de medezeggenschap betrekken.

Redenen om (de belangen van) flexwerkers bij medezeggenschap te betrekken

Voor flexwerkers

 • je betrokkenheid (bij het werk) en motivatie worden positief beïnvloed;
 •  je wordt gehoord en serieus genomen;
 • je kunt invloed hebben op je werk(omstandigheden);
 • je kunt ervaringen en know-how vanuit andere organisaties delen;
 • het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling.

Voor vaste werknemers

 • álle groepen werkenden zijn vertegenwoordigd;
 • flexwerkers zijn collega’s;
 • flexwerkers hebben een frisse, onbevangen blik;
 • diversiteit van de input zorgt voor verbreding van visie;
 • je krijgt inzicht in de flexstrategieën en flexbehoefte van de onderneming en kunt daarop anticiperen.

Voor werkgevers

 • flexwerkers zijn onderdeel van de onderneming;
 • je kunt de belangen van flexwerkers meenemen in de besluitvorming en dat zorgt voor meer draagvlak voor de besluiten;
 • flexwerkers hebben een andere blik op de organisatie;
 • flexwerkers hebben een andere invalshoek;
 • flexwerkers brengen specifieke/nieuwe kennis in;
 • flexwerkers krijgen een grotere binding met de organisatie en zijn daardoor meer betrokken;
 • je kunt je profileren als een goed werkgever.

Hoe kun je (de belangen van) flexwerkers betrekken bij de medezeggenschap?

 • Wees je bewust van de belangen van flexwerkers;
 • Betrek flexwerkers actief bij de medezeggenschap door ze te bevragen, deel te laten nemen aan denktanks, klankbord- of themagroepen, etc.
 • Laat ze actief deelnemen aan de medezeggenschap door bijvoorbeeld:
  • ze stemrecht te geven;
  • ze zelf zitting te laten nemen in een onderdeelcommissie;
  • ze zelf zitting te laten nemen in de or, eventueel via een geoormerkte zetel.

Bekijk hier welke mogelijkheden en aanknopingspunten de WOR biedt voor het bespreken van de flex-strategie en het betrekken van flexwerkers bij medezeggenschap.