Organisatie SCOOR-RMZO

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van bureaus en opleiders die or-opleidingen verzorgen. De stichting realiseert dit door het opzetten en het beheren van een certificeringsregeling en een kwaliteitsregister. Zo is duidelijk welke bureaus en opleiders aan de juiste kwaliteitseisen voldoen.

Voor alle opleidingsbureaus en opleiders

Certificering gebeurt op basis van vrijwilligheid. Alle opleidingsbureaus die or-opleidingen verzorgen, kunnen voor een certificaat in aanmerking komen. Ook eenmanszaken (waaronder zzp'ers). Alle opleiders die ondernemingsraden en andere medezeggenschaps-organen scholen, kunnen geregistreerd worden in een kwaliteitsregister.  

Organisatie

De organisatie van Stichting SCOOR-RMZO bestaat uit een bestuur van vijf personen. Onder het bestuur zijn twee kamers werkzaam: een kamer voor certificering van bureaus en een kamer voor registratie van opleiders. Het secretariaat zorgt voor de bestuurlijke ondersteuning van het bestuur en de kamers. Het is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER). 

SCOOR-RMZO en de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap

SCOOR-RMZO en de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap hebben op verschillende manieren met elkaar te maken.

  • De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap heeft een algemene verantwoordelijkheid voor de bevordering van de kwaliteit van de medezeggenschap. Daarom volgt zij in grote lijnen de ontwikkelingen rond scholing en vorming van or-leden. Dus ook Stichting SCOOR-RMZO.
  • Verder benoemt de SER de voorzitter van SCOOR-RMZO uit de onafhankelijke leden van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap. 

Meer informatie over de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap