Formulier verzoek ontheffing instellen or indienen

1. Motivering van de bijzondere omstandigheden

Beschrijf hier kort (in max. 250 woorden) door welke bijzondere omstandigheden de medezeggenschap in de onderneming niet met een or kan plaatsvinden.

Stuur een uitgebreide beschrijving en motivatie mee als bijlage.

2. Wijze waarop het personeel medezeggenschap heeft in de onderneming:

Beschrijf hier kort (in max. 250 woorden) hoe de medezeggenschap op alternatieve wijze in de onderneming de medezeggenschap is ingericht.

Stuur als bijlage een gedetailleerde beschrijving van het principe (de theorie of achterliggende gedachte) plus de concrete uitwerking in de praktijk (hoe verloopt de besluitvorming en op welke wijze hebben de medewerkers daar invloed op).

3. Uitslag van de enquête onder het personeel

Stuur als bijlage een kopie mee van het enquêteformulier en het overzicht met de uitslag van de onder het personeel gehouden enquête. Download de korte uitleg Wat doet een ondernemingsraad?' Deze uitleg kunt u naar uw medewerkers sturen bij uw enquête.

Enquêteformulier

De tekst van of een bijlage bij uw enquête moet ten minste het volgende bevatten:

 • een korte toelichting op het feit dat u ontheffing wilt aanvragen van uw verplichting een or in te stellen en waartoe deze enquête dient;
 • een korte uitleg van de inhoud van medezeggenschap via een ondernemingsraad en uitleg van de alternatieve wijze van medezeggenschap binnen de onderneming;
 • de volgende twee vragen:
  - vinden de medewerkers de huidige manier waarop ze medezeggenschap hebben bij besluiten een goed alternatief voor medezeggenschap via een ondernemingsraad?
  - steunen zij het verzoek om ontheffing?

Uitslag van uw enquête

Het overzicht met de uitslag van uw enquête moet ten minste het volgende bevatten:

 • het totaal aantal mensen, dat werkzaam is in de onderneming;
 • het aantal mensen dat de enquête heeft ingevuld en geretourneerd;
 • het aantal voor- en tegenstemmen en onthoudingen bij vraag a;
 • het aantal voor- en tegenstemmen en onthoudingen bij vraag b.

4. De statuten van de onderneming

Voeg als bijlage een kopie bij van de statuten van de onderneming, waarin is opgenomen de wijze waarop de medezeggenschap in de onderneming is verankerd. De SER toetst of de wijze van medezeggenschap materieel niet onderdoet voor wat de WOR hierover regelt.

NB. Alle bijlagen samen mogen niet meer dan 10 MB zijn.

Privacy

Zie voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt onze Privacyverklaring.