Publicatie

De or praat met jongeren over flexwerk en werkdruk

Op verzoek van de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) is een netwerk van jongeren gevormd die bijdragen aan het verjongen en vernieuwen van medezeggenschap. Dit netwerk, SER Jongerennetwerk Medezeggenschap, doet een aanbeveling aan ondernemingsraden over werkdruk en flexwerk.

Het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap bekeek hoe meer jongeren via de ondernemingsraad kunnen meedenken over onderwerpen die in hun werk van belang zijn. De centrale vraag in deze aanbeveling: ‘Om organisaties optimaal te laten functioneren is het belangrijk negatieve effecten van werkdruk en flexwerk op jongeren terug te dringen. Or’s hebben een spilfunctie om jongeren te betrekken bij dit onderwerp en hun perspectief in het overleg in te brengen.’