Publicatie

Publicatie ‘Or en jongeren zetten in op diversiteit’

Nieuwe SER publicatie Jongerennetwerk medezeggenschap helpt or’s en jongeren bij het vormgeven van diversiteitsbeleid.

Organisaties hebben verschillende zakelijke en/of maatschappelijke redenen om met diversiteitsbeleid te starten. Diversiteit en verschillen waarderen is niet alleen goed voor organisaties maar ook de sleutel om ieders talent te benutten in de maatschappij. Jongeren kunnen daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Ook de or heeft een taak als het gaat om diversiteitsbeleid.

Bekijk de volledige publicatie

Professor Evert Verhulp, kroonlid bij de SER en voorzitter van de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap: “Deze publicatie gaat natuurlijk over een belangrijk maatschappelijk thema, diversiteit en inclusiviteit. Je wilt iedereen betrekken bij het maken van diversiteitsbeleid. Het SER Jongerennetwerk medezeggenschap geeft daarvoor een goede aanzet. Dit draagt bij aan meer inclusieve medezeggenschap en zorgt ervoor dat alle groepen in de onderneming worden betrokken.”

Niels van der Pas is voorzitter van de or en operations engineer bij Airbus Defence and Space Netherlands BV. Als lid van het SER Jongerennetwerk Medezeggenschap werkte hij mee aan de publicatie. Niels: “Diversiteit is een thema dat veel jongeren aanspreekt. Het is ook als or belangrijk om na te denken over je eigen diversiteitsbeleid. Zorg dat je openstaat voor verschillende groepen en hun thema's. Ons advies is: kijk als or ook naar je eigen vooroordelen.”

De or heeft eigen verantwoordelijkheden op het gebied van diversiteit: een stimulerende taak, via het instemmingsrecht en vanuit het overleg over de algemene gang van zaken. De SER-publicatie ‘Or en jongeren zetten in op diversiteit’ helpt de or en jongeren op weg bij het vormgeven van een diversiteitsbeleid en geeft concrete tips over hoe de or daarbij kan worden betrokken.