Kamerleden blij met advies “Balans in maatschappelijk verlof”

Het huidige stelsel van arbeid en zorg is ingewikkeld. Er is een wirwar van verlofregelingen ontstaan. Die regelingen moeten werknemers in staat stellen om werken en zorgen te combineren. Maar de financiering en zeggenschap over verlof zijn onevenwichtig verdeeld over overheid, werkgevers en werknemers.

Man balanceert op houten vangrail naast een weg © Shutterstock / EvgeniiAnd

Daarom is het dringend gewenst om meer balans aan te brengen in het stelsel én het toekomstbestendig te maken. Vertegenwoordigers van de SER bespraken onlangs het recente advies over maatschappelijk verlof met de vaste Tweede Kamercommissie SZW.

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de huidige verlofregelingen (vastgelegd in de huidige Wet arbeid en zorg) te vereenvoudigen en te bundelen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof. Die bestaat uit drie pijlers: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. Daarbij is uitgegaan van de bestaande verlofrechten.

Combinaties van werk, zorg, privé en andere verplichtingen

De sociale partners die het advies aanboden, willen samen met de overheid verder bouwen aan een toekomstbestendig verlofstelsel. De Kamerleden pakten dit aan om een breder gesprek te voeren over het combineren van werk en zorg, werk en privé- of andere verplichtingen. Verlof kan deze combinaties deels mogelijk maken, maar er is meer nodig om bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en toenemende zorgvraag op te vangen.

Kroonlid Nicolette van Gestel vroeg om een herbezinning op wat van algemeen belang is. De behoeften van mensen in verschillende levensfasen, zowel werkenden als niet-werkenden, en de financiering hiervan, moeten hiervan uitgangspunt zijn. De Kamerleden zeiden met veel belangstelling uit te kijken naar een vervolgadvies over de combinatie van mantelzorg en werk. De SER start binnenkort met dit adviestraject.