SERTalks

De SER organiseert twee keer per jaar een SERTalks, waarin centraal staat welke verwachtingen we mogen hebben van bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als arbeidsmarktkrapte en klimaatverandering. Elke SERTalks wordt gevolgd door een paneldiscussie.


Aflevering 2: Kimberley Snijders

26 maart 2024: In aflevering 2 van SERTalks, getiteld "Jonge Stemmen voor een lange termijnvisie", deelde Kimberley Snijders haar visie op de toekomst en de impact van overheidsbeleid op jongeren. Als voorzitter van de Nationale Jeugdraad én het SER Jongerenplatform, benadrukte ze de specifieke uitdagingen waar jongeren mee kampen, zoals huisvesting, werk en klimaatverandering. Deze editie bood een platform voor diepgaande gesprekken over de samenleving die we samen willen creëren. "Het voelt alsof we van crisis naar crisis blijven gaan," zei Snijders, wat de urgentie van deze boodschap versterkte.

Panelgesprek

Na de keynote van Kimberley Snijders volgde een panelgesprek met Kees Klomp, expert in betekeniseconomie en programmamanager bij Hogeschool Windesheim, en Laura Bloothoofd, ervaringsdeskundige en student in de opleiding Docent Maatschappijleer en Levensbeschouwing.
Laura sprak over de uitdagingen van haar generatie, in het bijzonder met betrekking tot sociale media en de druk die jongeren ervaren om financieel succesvol te zijn.
Kees Klomp gaf inzicht in hoe deze uitdagingen jongeren beïnvloeden. Hij stelde: “Ik spreek elke dag studenten die in eerste instantie alleen op zoek zijn naar financiële stabiliteit. Wat achter heel veel van deze materiële gedachtes zit zijn existentiële behoeftes. Ze zijn niet op zoek naar geld, maar naar veiligheid.”

Deze aflevering onderstreepte het belang van samenwerking tussen beleidsmakers en jongeren om gezamenlijk de toekomst vorm te geven. Kimberley Snijders deelde een krachtige oproep tot actie: "We moeten verder gaan dan enkel fotomomentjes met jongeren aan tafel, maar echt op een punt komen dat onze stem telt."


Aflevering 1: Petri Hofsté

3 oktober 2023: Petri Hofsté deelt haar visie op het leiderschap van de toekomst en de rol die diversiteit en inclusie daarin spelen. “Complexe problemen kun je alleen oplossen met diverse groepen mensen.” 

Dat voortdurende aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer niet alleen belangrijk, maar zelfs een randvoorwaarde is om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden, benadrukte ook Petri Hofsté. Hofsté is commissaris bij onder meer Rabobank, Achmea en Fugro, en werd door het tijdschrift Management Scope zes jaar op rij uitgeroepen tot de meest invloedrijke vrouw van het Nederlandse bedrijfsleven. De multicommissaris hield tijdens Diversity Day de eerste van een reeks SERTalks.

Panelgesprek

Na de inspirerende inzichten van Petri Hofsté schoven Ruben Brave en Bas van Weegberg aan voor een boeiend panelgesprek, waarin de experts hun perspectieven deelden over diversiteit en inclusie in de praktijk.
Ruben Brave, oprichter van Stichting Dutch New Narrative Lab, CEO van Entelligence B.V. en rva-lid SER Diversiteit in Bedrijf, benadrukte: " Het gaat echt om het verzamelen en het openzetten van de deur voor andere perspectieven. Ook uitnodigend zijn in dat opzicht, zodat die inclusie daadwerkelijk vorm krijgt." Bas van Weegberg, lid van het dagelijks bestuur van FNV, voegde toe: "Het gebrek aan diversiteit en inclusie, het streven naar die gelijkwaardige arbeidsmarkt en economie, dat is een collectieve aangelegenheid. Dat zullen we dus ook met elkaar moeten doen.”