Raadsvergaderingen

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.

In de kalender kunt u zien wanneer de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvindt.

Verslagen raadsvergaderingen 2020

Verslagen raadsvergaderingen 2019

Verslagen raadsvergaderingen 2018 

Verslagen raadsvergaderingen 2017

Verslagen raadsvergaderingen 2016

SER Raadszaal