Raadsvergaderingen

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen via livestream de beraadslagingen volgen. Vanwege de coronasituatie is het niet mogelijk plaats te nemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.

In de kalender kunt u zien wanneer de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvindt.

Verslagen raadsvergaderingen 2022

Verslagen raadsvergaderingen 2021

Verslagen raadsvergaderingen 2020

Verslagen raadsvergaderingen 2019

SER Raadszaal © Dirk Hol