Persvoorlichting

De persvoorlichters van de SER zijn het eerste aanspreekpunt voor journalisten. De persvoorlichters coördineren de afhandeling van inkomende mediavragen en verzorgen alle uitgaande berichten naar de media.

Liesbeth Breeveld
Hoofd communicatie
070 34 99 525
06 53 41 09 76
Liesbeth Breeveld

Marianne den Boef
Medezeggenschap, juridische- en bestuurszaken, pensioen
070 34 99 648
06 44 24 48 17
Marianne den Boef

Ted van Hintum
Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (internationaal MVO)
Convenanten: kleding & textiel, pensioenen, verzekeringen, natuursteen, IMVO algemeen
070 34 99 626
06 54 25 39 83
Ted van Hintum

Astrid van Kleef
Arbeidsmarkt, jongeren, innovatie, arbeidsomstandigheden, zorg
070 34 99 596
06 86 80 93 63
Astrid van Kleef

Hanke van der Lee
Diversiteit & Inclusie, SER Topvrouwen
06 20 67 28 70
Hanke van der Lee

Juul Muller
Persvoorlichter voorzitter SER, diversiteit & inclusie, denktank coronacrisis
06 17 41 61 19
Juul Muller

Iris Rietveld
Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (internationaal MVO)
Convenanten: goud, metaal, hernieuwbare energie en voedingsmiddelen
Leven lang ontwikkelen (llo) en onderwijs
070 34 99 618
06 86 84 02 55
Iris Rietveld

Jeroen Windt
Klimaatakkoord, circulaire economie, persvoorlichter Ed Nijpels
070 34 99 658
06 53 95 13 96
Jeroen Windt

   

Fotograaf: Christiaan Krouwels

Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. © Christiaan Krouwels