Organisatieschema

Het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER) voert de werkzaamheden voor de adviezen en overige taken van de raad uit.

Bij het secretariaat werken ongeveer 150 mensen. Aan het hoofd staat de algemeen secretaris.

Onder het SER-secretariaat vallen de volgende afdelingen:

  • Algemeen Secretariaat
  • Communicatie
  • Programma Werk en Inkomen
  • Programma Arbeidsmarkt
  • Programma Goed bestuur en innovatie
  • Programma Duurzaam en inclusief ondernemen
  • Programma Globalisering en verdienvermogen
  • Facilitair Bedrijf
  • Financiën
  • Mens & Organisatie
Partijen trekken lessen uit proces IMVO-convenanten.