Organisatieschema

Het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER) voert de werkzaamheden voor de adviezen en overige taken van de raad uit.

Bij het secretariaat werken ongeveer 125 mensen. Aan het hoofd staat de algemeen secretaris.

Onder het SER-secretariaat vallen de volgende afdelingen:

  • Algemeen Secretariaat
  • Communicatie
  • Directie Economische Zaken
  • Directie Sociale Zaken
  • Directie Bestuurszaken
  • Facilitair Bedrijf
  • Financiën
  • HR
  • Programmadirectie Internationaal MVO
Partijen trekken lessen uit proces IMVO-convenanten.