Ontstaan van de SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. De raad werd in 1950 bij wet opgericht.

Meer invloed werkgevers en werknemers

Na de Tweede Wereldoorlog was er veel discussie over de rol van overheid en maatschappelijke organisaties. Het was de tijd van de wederopbouw. De grote economische crisis van de jaren dertig lag nog vers in het geheugen. Men vond dat de overheid zich meer moest gaan bezighouden met economische groei, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Maar de overheid kon dit alleen doen door werkgevers en werknemers te betrekken bij de besluitvorming.

Die betrokkenheid van ondernemers en werknemers bij het sociaal-economisch beleid werd in 1950 vastgelegd in de Wet op de bedrijfsorganisatie. Deze wet heet nu de Wet op de Sociaal-Economische Raad. Met deze wet werd de Sociaal-Economische Raad opgericht. Via de SER kregen werkgevers en werknemers een adviserende taak en bestuurlijke bevoegdheden.