SER-voorzitter Kim Putters tijdens de raadsvergadering van september 2022

Raadsleden

De Sociaal-Economische Raad bestaat uit kroonleden, ondernemersleden en werknemersleden.
De leden worden telkens voor twee jaar benoemd en zijn direct hernoembaar.

Samenstelling Sociaal-Economische Raad, 1 april 2024 - 31 maart 2026.

Kroonleden

Prof. dr. J. (Josette) Dijkhuizen

Bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid aan Tilburg University Profiel

dr. P. F. (Pieter) Hasekamp

Directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Profiel

prof. dr. M. G. (Marike) Knoef

Hoogleraar empirische micro-economie Profiel

prof. mr. F. G. (Femke) Laagland

Hoogleraar (Europees) arbeidsrecht Profiel

prof.dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen

Directeur Monetaire Zaken van De Nederlandsche Bank Profiel

prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel

Directeur SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie Profiel

Plaatsvervangende kroonleden

Prof.dr.ir. N. (Nitesh) Bharosa

Hoogleraar GovTech & Innovation Profiel

Prof.dr. I.W.C.M. (Irmgard) Borghouts

Bijzonder hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid Profiel

Prof. dr. S. (Saniye) Çelik

Bijzonder hoogleraar diversiteit en inclusie Profiel

dr. F. (Fabian) Dekker

Senior onderzoeker arbeidsmarkt Profiel

N. (Naomi) Ellemers

Universiteitshoogleraar Profiel

dr. T.R.P.J. (Tjerk) Kroes

Directeur Economisch Beleid en Onderzoek bij De Nederlandsche Bank Profiel

D. (Désirée) Majoor

Voorzitter college van bestuur Cibap Profiel

Prof.mr.dr. B. (Bastiaan) Starink

Bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting Profiel

prof. dr. M.P. (Marcel) Timmer

Onderdirecteur van het Centraal Planbureau en hoogleraar economie Profiel

J. (Jorien) Wuite

Voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Profiel

Ondernemersleden

mr. I.D. (Ingrid) Thijssen

Voorzitter van de Vereniging VNO-NCW Profiel

M. (Mark) Helder

Voorzitter van Koninklijke Metaalunie Profiel

mr. Th. J. (Theo) Henrar

Voorzitter van de Vereniging FME Profiel

mr. P.E.H. (Patricia) Hoogstraaten RAE

Directeur van branchevereniging Vakcentrum en van Vakcentrum/Foodconsult Bedrijfsadvies Profiel

G. (Ger) Koopmans

Voorzitter LTO-Nederland Profiel

mr. S. (Sieto) de Leeuw

Voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) Profiel

ir. W.A.A. (Jeannine) Peek–Vissers

Algemeen directeur van Capgemini Nederland Profiel

Drs. C.W.A. (Cristel) van de Ven

Voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) Profiel

A. (Arno) Visser

Voorzitter Bouwend Nederland Profiel

J. (Jacco) Vonhof

Directeur-eigenaar van Novon Schoonmaakbedrijven en voorzitter van MKB-Nederland Profiel

mr. R. (Richard) Weurding

Algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars Profiel

mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de AWVN Profiel

Plaatsvervangende ondernemersleden

H.W. (Henk) den Boer

Bestuursvoorzitter bij Koninklijke OnderhoudNL Profiel

A. (Anouk) Dijkstra

Lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW Profiel

B. (Boris) van der Ham

Voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Profiel

drs. H.P.L. (Hans) Van den Heuvel MBA

Algemeen Directeur LTO Nederland’ Profiel

mr. M.C. (Medy) van der Laan

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Profiel

R.D.T.M. (Roderik) Pape

Voorzitter van het PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) Profiel

Drs. F.W. (Focco) Vijselaar

Algemeen directeur van VNO-NCW Profiel

L.J. (Leendert-Jan) Visser

Algemeen directeur van MKB-Nederland Profiel

Werknemersleden

A. (Tuur) Elzinga

Tuur Elzinga is voorzitter van de FNV Profiel

G. (Gissella) Arends

Lid van het Algemeen Bestuur van de FNV Profiel

Y. (Yasmin) Ait Abderrahman

Voorzitter van FNV Young & United Profiel

G. (Gery) de Boer

Manager FNV Zelfstandigen Profiel

P.J.M. (Petra) Bolster-Damen

Lid van het dagelijks bestuur van de FNV en internationaal secretaris Profiel

mr. Z. (Zakaria) Boufangacha

Lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV Profiel

P.J.H. (Patrick) Fey

Vicevoorzitter van CNV Profiel

drs. C.G. (Kitty) Jong

Vicevoorzitter in het Dagelijks Bestuur van de FNV Profiel

C. (Chris) van Veldhuizen

Directeur van Vakvereniging HZC (Het Zwarte Corps). Profiel

B. (Bas) van Weegberg

Lid van het dagelijks bestuur van de FNV. Profiel

Plaatsvervangende werknemersleden

G. (Gerben) van der Meulen

Lid van het algemeen bestuur van de FNV Profiel

P.L. (Pim) Paulusma

Algemeen beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij de FNV Profiel

A.G. (Bart) Plaatje

Algemeen secretaris van de FNV Profiel

drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen

Senior beleidsmedewerker sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid Profiel

drs. S.G. (Steve) Smit

Lid van het algemeen bestuur van de FNV Profiel

P.C. (Peter) Spijkerman (BSW, BHA)

Lid van het algemeen bestuur van de FNV Profiel

H.F. (Henk) van der Velden

Algemeen bestuursadviseur van de FNV Profiel

Algemeen Secretaris