Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.

Raadsleden

Samenstelling Sociaal-Economische Raad, 35e zittingsperiode

1 april 2018 - 31 maart 2020

Kroonleden

prof. dr. B. (Barbara) Baarsma

Barbara Baarsma is directeur kennisontwikkeling bij de Rabobank en hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Profiel

prof. dr. R. (Romke) van der Veen

Romke van der Veen is hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Profiel

prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp

Evert Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van ArbeidsmarktResearch UvA bv. Profiel

prof.dr. M. (Maarten) Lindeboom

Maarten Lindeboom is hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij zit in de raad sinds september 2018. Profiel

prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers

Louise Gunning-Schepers is president-commissaris van de Schiphol Group en hoogleraar Gezondheid en maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam. Profiel

drs. L.B.J. (Laura) van Geest

Laura van Geest is directeur van het Centraal Planbureau. Zij zit sinds augustus 2013 in de raad. Profiel

prof. dr. K. (Kim) Putters

Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat. Profiel

prof. dr. J. (Job) Swank

Job Swank is directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit en directielid bij De Nederlandsche Bank. Profiel

prof.dr. G.T.M. (Geert) ten Dam

Geert ten Dam is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Zij is tevens hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA. Profiel

drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels

Ed Nijpels is lid van de raad sinds augustus 2014. Hij is voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei (BEA). Profiel

Mariëtte Hamer

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is een strategische verbinder. Onderhandelen vormt de rode draad in haar loopbaan. Profiel

Plaatsvervangende kroonleden

prof.dr. B.J. (Bas) ter Weel

Bas ter Weel is directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Profiel

Dr. S.R.A. (Steven) van Eijck

Steven van Eijck is fiscaal econoom. Profiel

prof. mr. S. (Saskia) Klosse

Saskia Klosse is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Maastricht. Profiel

prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel

Nicolette van Gestel zit in de Raad sinds augustus 2014. Zij is hoogleraar New Modes of Governance en Academic Director van de Executive Master of Public Management aan TIAS - Tilburg University. Profiel

prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer

Katrien Termeer is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Wageningen. Profiel

dr. A. (Albert) van der Horst

Albert van der Horst is hoofd Macro-economische analyse van het Centraal Planbureau (CPB). Profiel

prof. dr. J.M. (Jan Marc) Berk

Jan Marc Berk is divisiedirecteur Economisch beleid en onderzoek bij De Nederlandsche Bank. Profiel

prof. dr H.L.F. (Henri) de Groot

Henri de Groot is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Profiel

Prof.dr. H. (Halleh) Ghorashi

Halleh Ghorashi is hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Profiel

prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq

Fieke van der Lecq is voorzitter van het bestuur van Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR). Profiel

prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten

Claartje Bulten is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Profiel

Ondernemersleden

mr. S. (Sieto) de Leeuw

Sieto de Leeuw is voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Profiel

mr. A.Th.H. (Arthur) van Dijk

Arthur van Dijk is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Profiel

mr. R. (Richard) Weurding

Richard Weurding is algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Profiel

mr. P.E.H. (Patricia) Hoogstraaten

Patricia Hoogstraaten is directeur van branchevereniging Vakcentrum en directeur van Vakcentrum/Foodconsult Bedrijfsadvies. Profiel

drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen

Maxime Verhagen is voorzitter van Bouwend Nederland. Profiel

ir. M.A.E. (Marc) Calon

Marc Calon is voorzitter van LTO Nederland. Profiel

drs. J.D.C. (Jacobine) Geel

Jacobine Geel is voorzitter van GGZ Nederland. Profiel

J. (Jacco) Vonhof

Jacco Vonhof is directeur-eigenaar van Novon Schoonmaakbedrijven en is voorzitter van MKB-Nederland. Profiel

mr. I. (Ineke) Dezentjé Hamming-Bluemink

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is voorzitter van de Vereniging FME-CWM. Profiel

drs. J. (Hans) de Boer

Hans de Boer is voorzitter van de Vereniging VNO-NCW. Profiel

drs.ing. G. (Ger) Jaarsma

Ger Jaarsma is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Profiel

Plaatsvervangende ondernemersleden

R.F.J.M. (Rob) Bongenaar

Rob Bongenaar is directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Profiel

A. (Ad) Bergwerff

Ad Bergwerff is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Slagers. Profiel

drs. J.L.G.M. (Jan) Claassen MMO

Jan Claassen is waarnemend directeur van LTO Nederland. Profiel

H.G.J. (Henk) Kamp

Henk Kamp is voorzitter van ActiZ. Profiel

mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom

Guido van Woerkom is voorzitter van de Raad van Toezicht van de AWVN. Profiel

ir. G.H. (Gert) Mulder

Gert Mulder is Algemeen directeur van GroentenFruithuis. Profiel

G.F. (Fried) Kaanen

Fried Kaanen is voorzitter van Koninklijke Metaalunie en ondernemer in het mkb metaal. Profiel

E.J. (Ernst-Jan) Stigter

Ernst-Jan Stigter is algemeen directeur van Microsoft Nederland. Profiel

mr. D.P.M. (Denis) Maessen MMC

Denis Maessen is voorzitter van Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO ZZP). Profiel

drs. Chr. P. (Chris) Buijink

Chris Buijink is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Profiel

drs. C. (Cees) Oudshoorn

Cees Oudshoorn is Algemeen directeur van VNO-NCW. Profiel

Werknemersleden

B.W.V. (Bastiaan) Meijer

Bastiaan Meijer is bestuurslid van FNV Jong. Profiel

mr. Z. (Zakaria) Boufangacha

Zakaria Boufangacha is lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV. Profiel

W.J. (Willem Jelle) Berg

Willem Jelle Berg is lid van het Dagelijks Bestuur van Vakcentrale CNV. Profiel

A. (Tuur) Elzinga

Tuur Elzinga is lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV. Profiel

A. A. (Arend) van Wijngaarden

Arend van Wijngaarden is vice-voorzitter van het CNV. Profiel

drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein

Nic van Holstein is voorzitter van de VCP. Profiel

N.L. (Liane) den Haan

Liane den Haan is directeur-bestuurder van de ANBO. Profiel

drs. C.G. (Kitty) Jong

Kitty Jong is vicevoorzitter in het Dagelijks Bestuur van de FNV. Profiel

J.R. (Jan) de Jong

Jan de Jong is voorzitter van FNV Senioren. Profiel

H.H. (Han) Busker

Han Busker is voorzitter van de FNV. Profiel

C. (Coen) van der Veer

Coen van der Veer is penningmeester in het dagelijks bestuur van de FNV. Profiel

Plaatsvervangende werknemersleden

S. (Semih) Eski

Semih Eski is voorzitter van CNV Jongeren. Profiel

R.C. (Rob) Hunnego

Rob Hunnego is voorzitter van de CMHF. Profiel

mr. H. (Rik) van Steenbergen

Rik van Steenbergen is beleidsmedewerker Kwaliteit van de arbeid (Isza) van de FNV. Profiel

P. (Pim) Paulusma

Pim Paulusma is beleidsmedewerker Arbeidsverhoudingen bij de FNV. Profiel

P.F. (Peter) van den Bunder LLB

Peter van den Bunder is bestuurder bij de Kunstenbond. Profiel

drs. E. (Eelco) Tasma

Eelco Tasma is senior beleidsadviseur bij de FNV. Profiel

drs. C.C.H.J. (Chris) Driessen

Chris Driessen is senior beleidsadviseur van de FNV. Profiel

mr. C.M. (Catelene) Passchier

Catelene Passchier is werkzaam bij de FNV als 'speciaal adviseur van de voorzitter'. Profiel

drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen

Caroline Rietbergen is senior beleidsmedewerker sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid bij de FNV. Profiel

drs. B.H. (Bob) van der Wal EPP

Bob van der Wal is bestuurslid van de VCP en voorzitter van de Vereniging van Hoger KLM-Personeel. Profiel

Algemeen Secretaris

dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis

Mevrouw dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis is algemeen secretaris van de raad. Profiel