SER-voorzitter Kim Putters tijdens de raadsvergadering van september 2022

Raadsleden

De Sociaal-Economische Raad bestaat uit kroonleden, ondernemersleden en werknemersleden.
De leden worden telkens voor twee jaar benoemd en zijn direct hernoembaar.

Samenstelling Sociaal-Economische Raad, 1 april 2022 - 31 maart 2024.

Kroonleden

prof. dr. K. (Kim) Putters

Kim Putters is voorzitter van de SER Profiel

prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam

Geert ten Dam is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Zij is tevens hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA. Profiel

Prof. dr. J. (Josette) Dijkhuizen

Josette Dijkhuizen is bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid aan Tilburg University. Profiel

dr. P. F. (Pieter) Hasekamp

Pieter Hasekamp is directeur van het Centraal Planbureau Profiel

prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling

Ruben Houweling is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. Profiel

L.C. (Luce) van Kempen MSc

Luce van Kempen is oud-voorzitter van het SER-jongerenplatform. Zij zal in de raad het perspectief van jongeren inbrengen. Profiel

prof. mr. F. G. (Femke) Laagland

Femke Laagland is hoogleraar (Europees) arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Profiel

prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom

Maarten Lindeboom is hoogleraar Algemene Economie en Afdelingshoofd Department of Economics, School of Business and Economics, VU Amsterdam. Hij zit in de raad sinds september 2018. Profiel

drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels

Ed Nijpels is lid van de raad sinds augustus 2014. Hij is voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei (BEA). Profiel

prof.dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen

Olaf Sleijpen is directeur Monetaire Zaken van De Nederlandsche Bank. Profiel

prof. dr. R. J. (Romke) van der Veen

Romke van der Veen is hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Profiel

Plaatsvervangende kroonleden

dr. F. (Fabian) Dekker

Fabian Dekker is senior onderzoeker arbeidsmarkt bij SEOR, een onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Profiel

dr. S.R.A. (Steven) van Eijck

Steven van Eijck is fiscaal econoom. Profiel

prof. mr. dr. A. (Anna) Gerbrandy

Anna Gerbrandy is hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht en tevens onderzoeksdirecteur bij het departement Rechtsgeleerdheid Profiel

prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel

Nicolette van Gestel is hoogleraar New Modes of Governance aan TIAS School for Business and Society van de Tilburg University. Profiel

prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi

Halleh Ghorashi is hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Profiel

prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot

Henri de Groot is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Profiel

prof. dr. M. G. (Marike) Knoef

Marike Knoef is hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden en tevens directielid van Netspar Profiel

dr. T.R.P.J. (Tjerk) Kroes

Tjerk Kroes is directeur Economisch Beleid en Onderzoek bij De Nederlandsche Bank. Profiel

dr. N. (Nanda) Piersma

Nanda Piersma is lector Responsible IT. Zij is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum Wiskunde en Informatica (CWI). Profiel

prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer

Katrien Termeer is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Wageningen. Profiel

prof. dr. M.P. (Marcel) Timmer

Marcel Timmer is onderdirecteur van het Centraal Planbureau en hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen Profiel

prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel

Bas ter Weel is directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Profiel

Ondernemersleden

mr. I.D. (Ingrid) Thijssen

Ingrid Thijssen is voorzitter van de Vereniging VNO-NCW. Zij is eerste plaatsvervangend voorzitter van 1 april 2023 - 31 maart 2024 van de raad. Profiel

D.S. (Dirk) Beljaarts

Dirk Beljaarts is algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Profiel

Drs. J.H. (Han) ten Broeke

Han ten Broeke is voorzitter van BOVAG. Profiel

M. (Mark) Helder

Mark Helder is voorzitter van Koninklijke Metaalunie. Profiel

B. (Boris) van der Ham

Boris van der Ham is voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Profiel

mr. P.E.H. (Patricia) Hoogstraaten RAE

Patricia Hoogstraaten is directeur van branchevereniging Vakcentrum en van Vakcentrum/Foodconsult Bedrijfsadvies. Profiel

mr. M.C. (Medy) van der Laan

Medy van der Laan is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Profiel

mr. S. (Sieto) de Leeuw

Sieto de Leeuw is voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Profiel

Drs. C.W.A. (Cristel) van de Ven

Cristel van de Ven is voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Profiel

J. (Jacco) Vonhof

Jacco Vonhof is directeur-eigenaar van Novon Schoonmaakbedrijven en is voorzitter van MKB-Nederland. Profiel

mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom

Guido van Woerkom is voorzitter van de Raad van Toezicht van de AWVN. Profiel

Plaatsvervangende ondernemersleden

mr. Th. J. (Theo) Henrar

Theo Henrar is voorzitter van de Vereniging FME Profiel

H.P.L. (Hans) Van den Heuvel

Hans van den Heuvel is directeur van LTO Nederland. Profiel

H.W. (Henk) den Boer

Henk den Boer is bestuursvoorzitter bij Koninklijke OnderhoudNL. Profiel

N.P. (Niels) Louwaars

Niels Louwaars is directeur van Plantum. Profiel

R.D.T.M. (Roderik) Pape

Roderik Pape is voorzitter van het PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers). Profiel

ir. W.A.A. (Jeannine) Peek–Vissers

Jeannine Peek is algemeen directeur van Capgemini Nederland. Profiel

A. (Anouk) Dijkstra

Anouk Dijkstra is lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Profiel

Drs. F.W. (Focco) Vijselaar

Focco Vijselaar is Algemeen directeur van VNO-NCW. Profiel

L.J. (Leendert-Jan) Visser

Leendert-Jan Visser is algemeen directeur van MKB-Nederland Profiel

A. (Arno) Visser

Arno Visser is voorzitter van Bouwend Nederland. Profiel

A. (Anneke) Westerlaken MSc.

Anneke Westerlaken is voorzitter van Actiz. Profiel

mr. R. (Richard) Weurding

Richard Weurding is algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Profiel

Werknemersleden

A. (Tuur) Elzinga

Tuur Elzinga is voorzitter van de FNV. Hij is tweede plaatsvervangend voorzitter van 1 april 2023 - 31 maart 2024 van de raad. Profiel

G. (Gissella) Arends

Gissella Arends is lid van het Algemeen Bestuur van de FNV. Profiel

Y. (Yasmin) Ait Abderrahman

Yasmin Ait Abderrahman is voorzitter van FNV Young & United Profiel

G. (Gery) de Boer

Gery de Boer is Manager FNV Zelfstandigen. Profiel

P.J.M. (Petra) Bolster-Damen

Petra Bolster-Damen is lid van het dagelijks bestuur van de FNV en internationaal secretaris. Profiel

mr. Z. (Zakaria) Boufangacha

Zakaria Boufangacha is lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV. Profiel

P.J.H. (Patrick) Fey

Patrick Fey is vicevoorzitter bij CNV Vakcentrale Profiel

P.S. (Piet) Fortuin

Piet Fortuin is voorzitter van CNV Vakcentrale Profiel

drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein

Nic van Holstein is voorzitter van de VCP. Profiel

drs. C.G. (Kitty) Jong

Kitty Jong is vicevoorzitter in het Dagelijks Bestuur van de FNV. Profiel

C. (Chris) van Veldhuizen

Chris van Veldhuizen is directeur van Vakvereniging HZC (Het Zwarte Corps). Profiel

B. (Bas) van Weegberg

Bas van Weegberg is lid van het dagelijks bestuur van de FNV. Profiel

Plaatsvervangende werknemersleden

J.P. (Jan-Pieter) Daems

Jan-Pieter Daems is bestuurslid van CNV Vakcentrale Profiel

J.E. (Justine) Feitsma

Justine Feitsma is voorzitter van CNV Jongeren Profiel

G. (Gerben) van der Meulen

Gerben van der Meulen is lid van het algemeen bestuur van de FNV. Profiel

P.L. (Pim) Paulusma

Pim Paulusma is algemeen beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij de FNV. Profiel

A.G. (Bart) Plaatje

Bart Plaatje is algemeen secretaris van de FNV. Profiel

drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen

Caroline Rietbergen is senior beleidsmedewerker sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid bij de FNV. Profiel

drs. J.A. (Aleid) Ringelberg

Aleid Ringelberg is vicevoorzitter van de VCP. Profiel

drs. S.G. (Steve) Smit

Steve Smit is lid van het algemeen bestuur van de FNV Profiel

P.C. (Peter) Spijkerman (BSW, BHA)

Peter Spijkerman is lid van het algemeen bestuur van de FNV. Profiel

drs. E. (Eelco) Tasma

Eelco Tasma is senior beleidsadviseur bij de FNV. Profiel

H.F. (Henk) van der Velden

Henk van der Velden is algemeen bestuursadviseur van de FNV. Profiel

Algemeen Secretaris

mr. J. (Jacqueline) Prins MA

Jacqueline Prins is algemeen secretaris. Profiel