Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.

Raadsleden

De Sociaal-Economische Raad bestaat uit kroonleden, ondernemersleden en werknemersleden.
De leden worden telkens voor twee jaar benoemd en zijn direct hernoembaar.

Samenstelling Sociaal-Economische Raad, 1 april 2020 - 31 maart 2022.

Kroonleden

Mariëtte Hamer

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is een strategische verbinder. Onderhandelen vormt de rode draad in haar loopbaan. Profiel

prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam

Geert ten Dam is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Zij is tevens hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA. Profiel

dr. P. F. (Pieter) Hasekamp

Pieter Hasekamp is directeur van het Centraal Planbureau Profiel

L.C. (Luce) van Kempen MSc

Luce van Kempen is oud-voorzitter van het SER-jongerenplatform. Zij zal in de raad het perspectief van jongeren inbrengen. Profiel

prof. mr. F. G. (Femke) Laagland

Femke Laagland is hoogleraar (Europees) arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Profiel

prof. dr. M. (Maarten) Lindeboom

Maarten Lindeboom is hoogleraar Algemene Economie en Afdelingshoofd Department of Economics, School of Business and Economics, VU Amsterdam. Hij zit in de raad sinds september 2018. Profiel

drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels

Ed Nijpels is lid van de raad sinds augustus 2014. Hij is voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei (BEA). Profiel

prof. dr. K. (Kim) Putters

Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat. Profiel

prof.dr. O.C.H.M. (Olaf) Sleijpen

Olaf Sleijpen is directeur Monetaire Zaken van De Nederlandsche Bank. Profiel

prof. dr. R. (Romke) van der Veen

Romke van der Veen is hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Profiel

prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp

Evert Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van ArbeidsmarktResearch UvA bv. Profiel

Plaatsvervangende kroonleden

dr. S.R.A. (Steven) van Eijck

Steven van Eijck is fiscaal econoom. Profiel

prof. mr. dr. A. (Anna) Gerbrandy

Anna Gerbrandy is hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht en tevens onderzoeksdirecteur bij het departement Rechtsgeleerdheid Profiel

prof. dr. N.M. (Nicolette) van Gestel

Nicolette van Gestel is hoogleraar New Modes of Governance aan TIAS School for Business and Society van de Tilburg University. Profiel

prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi

Halleh Ghorashi is hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Profiel

prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot

Henri de Groot is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Profiel

prof. mr. S. (Saskia) Klosse

Saskia Klosse is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Maastricht. Profiel

prof. dr. M. G. (Marike) Knoef

Marike Knoef is hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden en tevens directielid van Netspar Profiel

dr. T.R.P.J. (Tjerk) Kroes

Tjerk Kroes is directeur Economisch Beleid en Onderzoek bij De Nederlandsche Bank. Profiel

prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer

Katrien Termeer is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Wageningen. Profiel

prof. dr. M.P. (Marcel) Timmer

Marcel Timmer is onderdirecteur van het Centraal Planbureau en hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen Profiel

prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel

Bas ter Weel is directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Profiel

Ondernemersleden

mr. I.D. (Ingrid) Thijssen

Ingrid Thijssen is voorzitter van de Vereniging VNO-NCW. Zij is eerste plaatsvervangende voorzitter van 1 april 2021 - 31 maart 2022 van de raad. Profiel

D.S. (Dirk) Beljaarts

Dirk Beljaarts is algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Profiel

mr. P.E.H. (Patricia) Hoogstraaten RAE

Patricia Hoogstraaten is directeur van branchevereniging Vakcentrum voor Zelfstandige Detaillisten in food, non-food, fast moving consumer goods en franchisenemers, en zij is directeur van Vakcentrum/Foodconsult Bedrijfsadvies Profiel

G.F. (Fried) Kaanen

Fried Kaanen is voorzitter van Koninklijke Metaalunie en ondernemer in het mkb metaal. Profiel

mr. M.C. (Medy) van der Laan

Medy van der Laan is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Profiel

N.P. (Niels) Louwaars

Niels Louwaars is directeur van Plantum. Profiel

R.D.T.M. (Roderik) Pape

Roderik Pape is voorzitter van PZO Profiel

J. (Sjaak) van der Tak

Sjaak van der Tak is voorzitter van LTO Nederland. Profiel

J. (Jacco) Vonhof

Jacco Vonhof is directeur-eigenaar van Novon Schoonmaakbedrijven en is voorzitter van MKB-Nederland. Profiel

mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom

Guido van Woerkom is voorzitter van de Raad van Toezicht van de AWVN. Profiel

Plaatsvervangende ondernemersleden

H.W. (Henk) den Boer

Henk den Boer is bestuursvoorzitter bij Koninklijke OnderhoudNL. Profiel

mr. Th. J. (Theo) Henrar

Theo Henrar is voorzitter van de Vereniging FME Profiel

H.P.L. (Hans) Van den Heuvel

Hans van den Heuvel is directeur van LTO Nederland. Profiel

mr. S. (Sieto) de Leeuw

Sieto de Leeuw is voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Profiel

drs. A.P.W. (Ad) Melkert

Ad Melkert is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Profiel

drs. C. (Cees) Oudshoorn

Cees Oudshoorn is Algemeen directeur van VNO-NCW. Profiel

ir. W.A.A. (Jeannine) Peek–Vissers

Jeannine Peek is algemeen directeur van Gapgemini Nederland. Profiel

E. (Elisabeth) Post

Elisabeth Post is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Profiel

drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen

Maxime Verhagen is voorzitter van Bouwend Nederland. Profiel

L.J. (Leendert-Jan) Visser

Leendert-Jan Visser is algemeen directeur van MKB-Nederland Profiel

mr. R. (Richard) Weurding

Richard Weurding is algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Profiel

Werknemersleden

A. (Tuur) Elzinga

Tuur Elzinga is voorzitter van de FNV. Hij is tweede plaatsvervangende voorzitter van 1 april 2021 - 31 maart 2022 van de raad. Profiel

P.J.M. (Petra) Bolster-Damen

Petra Bolster-Damen is lid van het dagelijks bestuur van de FNV en internationaal secretaris. Profiel

A. (Alina) Bijl

Alina Bijl is voorzitter van FNV Young & United. Profiel

mr. Z. (Zakaria) Boufangacha

Zakaria Boufangacha is lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV. Profiel

P. (Patrick) Fey

Patrick Fey is vicevoorzitter bij CNV Vakcentrale Profiel

P.S. (Piet) Fortuin

Piet Fortuin is voorzitter van CNV Vakcentrale Profiel

mr. I.M.S. (Irene) van Hest

Irene van Hest is manager Expertisecentrum Zelfstandigen (ECZ)/sectorhoofd FNV Zelfstandigen. Profiel

drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein

Nic van Holstein is voorzitter van de VCP. Profiel

drs. C.G. (Kitty) Jong

Kitty Jong is vicevoorzitter in het Dagelijks Bestuur van de FNV. Profiel

ing. W.J.M. (Willem) Noordman

Willem Noordman is penningmeester van de FNV. Profiel

B. (Bas) van Weegberg

Bas van Weegberg is lid van het dagelijks bestuur van de FNV. Profiel

Plaatsvervangende werknemersleden

J. (Justine) Feitsma

Justine Feitsma is voorzitter van CNV Jongeren Profiel

J.R. (Jan) de Jong

Jan de Jong is voorzitter van FNV Senioren. Profiel

G. (Gerrit) van de Kamp

Gerrit van de Kamp is voorzitter van de ACP. Profiel

P. (Pim) Paulusma

Pim Paulusma is beleidsmedewerker Arbeidsverhoudingen bij de FNV. Profiel

A.G. (Bart) Plaatje

Bart Plaatje is algemeen secretaris van de FNV. Profiel

drs. C.J.M. (Caroline) Rietbergen

Caroline Rietbergen is senior beleidsmedewerker sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid bij de FNV. Profiel

mr. H. (Rik) van Steenbergen

Rik van Steenbergen is beleidsmedewerker kwaliteit van de arbeid en arbeidsrecht van de FNV. Profiel

drs. E. (Eelco) Tasma

Eelco Tasma is senior beleidsadviseur bij de FNV. Profiel

H.F. (Henk) van der Velden

Henk van der Velden is algemeen bestuursadviseur van de FNV. Profiel

J.P. (Jan-Pieter) Daems

Jan-Pieter Daems is bestuurslid van CNV Vakcentrale Profiel

Algemeen Secretaris

mr. J. (Jacqueline) Prins MA

Jacqueline Prins is algemeen secretaris. Profiel