SER Jongerenplatform

Sinds 2015 heeft de SER een Jongerenplatform. Met dit platform wil de SER jongeren actief betrekken bij het werk van de SER. Het platform komt enkele keren per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele thema’s.

SER Jongerenplatform 2023
SER Jongerenplatform: v.l.n.r.: Wouter Kools, (VCP Young Professionals), Terri van der Velden (ISO), Aniek Moonen (JKB), Juan Lacroix (Jong Management), Joram van der Velzen (LSVb), Janouke van Meerveld (LAKS), Yasmin Ait Abderrahman (FNV, Young & United), Kimberley Snijders (NJR), Benito Walker (NJR t/m 2022) en Fanny Vuik, (VCP Young Professionals) | © Dirk Hol

Belang van betrekken jongeren bij de SER

De Sociaal-Economische Raad geeft advies over diverse onderwerpen die jongeren direct raken. Denk daarbij aan technologische ontwikkelingen, toekomst van de arbeidsmarkt en onderwijs. Het is daarom niet meer dan logisch dat jongeren zelf hierin ook gehoord worden. Samen met jongeren werkt de SER aan de toekomst van Nederland.

Jongeren aan het woord

Kimberly Snijders: "Elk groot maatschappelijk vraagstuk raakt ook jongeren, dus het is niet meer dan logisch dat jongeren zelf ook gehoord worden. Het SER Jongerenplatform bestaat uit 11 jongerenorganisaties die zich allemaal bezighouden met de positie van jongeren in Nederland. Onze diversiteit aan perspectieven en drive om samen te werken maakt ons uniek en zorgt ervoor dat we adviezen kunnen geven met breed draagvlak onder jongeren. We signaleren samen snel grote maatschappelijke vraagstukken en houden ons bezig met toekomstbestendig beleid."

Juan Lacroix: “Als SER Jongerenplatform is het onze rol om ervoor te zorgen dat het perspectief van jonge mensen in Nederland naar voren wordt gebracht. De uitdagingen en kansen die zij tegenkomen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, laten we zien en we denken na over oplossingen.“ 

Kimberley Snijders Juan Lacroix
Kimberly Snijders en Juan Lacroix | © Dirk Hol

Samenstelling SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform bestaat uit een aantal jongerenorganisaties:

 • FNV Young & United
 • CNV Jongeren
 • VCP Young Professionals
 • Jong Management
 • Jong AWVN
 • Nationale Jeugdraad (NJR)
 • Landelijke studentenvakbond (LSVb)
 • Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB)
 • Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
 • Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
 • Jonge Klimaatbeweging (JKB)

Het SER Jongerenplatform beschikt over een breed netwerk van (andere) jongerenorganisaties en individuele jongeren die, afhankelijk van het onderwerp, worden betrokken.

Contact

Wil je meer weten over het SER Jongerenplatform? Neem dan contact op met het secretariaat van het SER JP via jp@ser.nl of via 070-3499 591.