Nieuwsoverzicht jongeren

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Jongeren.

De toekomst van jongeren: hoezo veelbelovend?

21-11-2022

De positie van jongeren is de laatste jaren niet verbeterd en op een aantal gebieden zelfs verslechterd, blijkt uit de laatste verkenning van het SER Jongerenplatform. Ook blijft de ongelijkheid tussen jongeren verder groeien. Eva Buwalda, Bo Lemmens en Anne Sophie Stoop vinden actie daarom hard nodig.

SER Jongerenplatform spreekt met kamerlid Jeanet van der Laan

12-10-2022

Op 5 oktober spraken leden van het SER Jongerenplatform met D66-kamerlid Jeanet van der Laan over hun verkenning Veelbelovend. Jeanet van der Laan heeft na het lezen van de verkenning een plenair debat aangevraagd in de Tweede Kamer.

De sociaaleconomische gevolgen van de Oekraïne-oorlog: alles wordt duurder

07-06-2022

De oorlog in Oekraïne heeft enorme impact, wereldwijd en in Nederland. De SER houdt de vinger aan de pols. Wat zijn de gevolgen en de risico’s voor de Nederlandse economie? Wat is er nodig om de pijn eerlijk te verdelen?

Jongeren en het zorgen voor hun morgen

23-05-2022

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen: ‘Ik wil horen wat jongeren er zélf van vinden’

03-05-2022

Maarten van Ooijen (31), de jongste staatssecretaris in het kabinet, snapt wel dat jongeren soms het gevoel hebben dat de politiek hen vergeet. “In de grote vraagstukken van deze tijd, van klimaatcrisis tot woningnood, zitten jongeren in de hoek waar de klappen vallen.” In zijn inspanningen voor verbetering wil hij doorlopend met jongeren in gesprek blijven.

Jongerenparticipatie: hoe krijgen zij een volwaardige stem aan de beleidstafels?

26-04-2022

Nederlandse jongeren hebben het in meerdere opzichten lastiger dan eerdere generaties en de onderlinge verschillen worden groter. Besluiten van nu hebben voor hen nog jarenlang gevolgen. Daarom willen ze graag meepraten aan de beleidstafels. Hoe krijgt de stem van jongeren – en kinderen – daar een volwaardige plek?

Dit is de tijd voor gelijke kansen

10-02-2022

Het vierde kabinet-Rutte is met opgestroopte mouwen aan de slag gegaan. De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de woningcrisis, de gevolgen van de coronacrisis, het kabinet wil alle problemen aanpakken.

Nieuwe kabinet moet direct aan de slag voor jongeren

21-01-2022

De positie van jongeren is de afgelopen twee jaar slechter geworden. Zo is de mentale druk die jongeren ervaren steeds groter geworden, de woningmarkt niet toegankelijk voor hen en wordt de rekening van de klimaatcrisis doorgeschoven naar komende generaties. Het SER Jongerenplatform doet daarom aanbevelingen om de positie van jongeren te verbeteren.

De aanpak van het veelkoppige monster van kansenongelijkheid

11-11-2021

Op woensdag 10 november vond een rondetafelgesprek plaats met de leden van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over kansenongelijkheid, onderwijsachterstanden en segregatie. Het SER-advies over kansenongelijkheid, "Gelijke kansen in het onderwijs: Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen", was een van de documenten dat hierin centraal stond.

SER Jongerenplatform wil beter studiefinancieringsstelsel

06-07-2021

De basisbeurs terug en een ruimere aanvullende beurs, dat vragen studenten die het huidige leenstelsel als een grote last ervaren. Een beter stelsel met meer toereikende financiering vanuit de overheid zal studenten minder afhankelijk maken van ouderlijke bijdragen en grote leningen, bijdragen aan meer zelfstandigheid en toekomstperspectief, kansengelijkheid en brede ontwikkeling.