Nieuwsoverzicht jongeren

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Jongeren.

Raad voor de Toekomst: investeer in welzijn van mens en planeet

30-05-2023

Geef meer aandacht aan sociale en ecologische effecten van investeringen, en borg dit op een goede manier in het beoordelingskader van het Nationaal Groeifonds. Dat schrijft de Raad voor de Toekomst in zijn eerste advies “Duurzaam durven denken” aan het kabinet en het Nationaal Groeifonds. Niet alleen economische groei moet centraal staan bij investeringsbeslissingen, maar juist het welzijn van de mensen en de planeet op de lange termijn. Nu is het moment om gezamenlijk de basis te leggen voor de samenleving van de toekomst.

Jongeren over hun toekomst met goede zorg op een leefbare aarde

23-05-2023

‘The Future is Ours’ luidde de uitdagende titel van het evenement op 12 mei in het Haagse Paard van Troje, georganiseerd door het SER Jongerenplatform en de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Honderd constructieve, diverse jongeren tussen de 16 en 30 jaar spreken over hun toekomst, maar ook die van hun (groot)ouders. “Ik moet de zorg voor mijn ouders wel kunnen betalen.”

‘Jongeren laten zich meer horen, en niet alleen aan de vergadertafel’

22-05-2023

‘Blijf vooral meedenken en meepraten over de grote opgaven van vandaag en morgen.’ Dat was de boodschap van Kim Putters, voorzitter van de SER, tijdens het event The Future is Ours van het SER Jongerenplatform en de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Meer dan 100 jongeren spraken zich op 12 mei 2023 in het Paard in Den Haag uit over grote maatschappelijke opgaven: wonen, onderwijs, zorg, duurzaamheid en inclusiviteit.

Wooncrisis houdt ontwikkeling jongeren tegen

21-03-2023

Wouter Kools, bestuurder bij De Nederlandse Woonbond, maakt zich zorgen over de financiële onzekerheid en psychische kwetsbaarheid van jongeren nu de problemen op de woningmarkt blijven aanhouden.

Raad voor de Toekomst adviseert het Nationaal Groeifonds

06-02-2023

In juni 2022 is de Raad voor de Toekomst opgericht. De raad adviseert het kabinet en het Nationaal Groeifonds hoe zij rekening kunnen houden met de belangen van jongeren en toekomstige generaties bij de toekenning van middelen.

De toekomst van jongeren: hoezo veelbelovend?

21-11-2022

De positie van jongeren is de laatste jaren niet verbeterd en op een aantal gebieden zelfs verslechterd, blijkt uit de laatste verkenning van het SER Jongerenplatform. Ook blijft de ongelijkheid tussen jongeren verder groeien. Eva Buwalda, Bo Lemmens en Anne Sophie Stoop vinden actie daarom hard nodig.

SER Jongerenplatform spreekt met kamerlid Jeanet van der Laan

12-10-2022

Op 5 oktober spraken leden van het SER Jongerenplatform met D66-kamerlid Jeanet van der Laan over hun verkenning Veelbelovend. Jeanet van der Laan heeft na het lezen van de verkenning een plenair debat aangevraagd in de Tweede Kamer.

De sociaaleconomische gevolgen van de Oekraïne-oorlog: alles wordt duurder

07-06-2022

De oorlog in Oekraïne heeft enorme impact, wereldwijd en in Nederland. De SER houdt de vinger aan de pols. Wat zijn de gevolgen en de risico’s voor de Nederlandse economie? Wat is er nodig om de pijn eerlijk te verdelen?

Jongeren en het zorgen voor hun morgen

23-05-2022

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen: ‘Ik wil horen wat jongeren er zélf van vinden’

03-05-2022

Maarten van Ooijen (31), de jongste staatssecretaris in het kabinet, snapt wel dat jongeren soms het gevoel hebben dat de politiek hen vergeet. “In de grote vraagstukken van deze tijd, van klimaatcrisis tot woningnood, zitten jongeren in de hoek waar de klappen vallen.” In zijn inspanningen voor verbetering wil hij doorlopend met jongeren in gesprek blijven.