SER Jongerenplatform

De SER heeft een Jongerenplatform, dat in 2015 is opgericht op initiatief van Mariëtte Hamer en (kroon)leden van de Sociaal-Economische Raad (SER) . Met dit platform wil de SER jongeren actief betrekken bij het werk van de SER. Het platform komt enkele keren per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele thema’s.

De SER heeft het Jongerenplatform om twee redenen opgericht. Enerzijds wil de SER jongeren vragen algemene input te leveren op actuele thema’s. Dit kunnen thema’s zijn waar de SER al aan werkt, of jongeren kunnen bij de SER nieuwe onderwerpen signaleren. De jongeren worden een aantal keer per jaar geraadpleegd. Daarnaast kan een commissie van de SER een bijdrage van jongeren vragen bij specifieke adviestrajecten.

Belang van betrekken jongeren bij de SER

De Sociaal-Economische Raad geeft advies over diverse onderwerpen die jongeren direct raken. Denk daarbij aan technologische ontwikkelingen, toekomst van de arbeidsmarkt en onderwijs. Het is daarom niet meer dan logisch dat jongeren zelf hierin ook gehoord worden. Samen met jongeren werkt de SER aan de toekomst van Nederland.

Samenstelling SER Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform bestaat uit een aantal jongerenorganisaties:

 • FNV Young & United
 • CNV Jongeren
 • VCP Young Professionals
 • Jong Management
 • Jong AWVN
 • Nationale Jeugdraad (NJR)
 • Landelijke studentenvakbond (LSVb)
 • Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB)
 • Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
 • Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
 • Jonge Klimaatbeweging (JKB)

Afhankelijk van inhoudelijke onderwerpen kan de samenstelling van het SER Jongerenplatform worden aangevuld. De samenstelling kan dus veranderen.

Contact

Wil je meer weten over het SER Jongerenplatform? Neem dan contact op met Eva Buwalda.