Diversiteitiportaal

Diversiteitsportaal

Welkom bij het SER Diversiteitsportaal – een portaal voor en door bedrijven. De SER ondersteunt bedrijven bij het werken aan meer diversiteit in de top en subtop. Via het portaal kunnen bedrijven rapporteren volgens de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ en zich laten inspireren door goede voorbeelden van andere organisaties. Ook vind je handreikingen en tools voor het opstellen van streefcijfers en plannen van aanpak.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers

Bekijk de video

SER Diversiteitsportaal

De SER heeft in samenwerking met VNO-NCW, bedrijven en andere belanghebbenden, een digitaal diversiteitsportaal ontwikkeld - voor en door bedrijven. Via dit portaal kunnen bedrijven jaarlijks digitaal rapporteren over hun streefcijfers, plannen van aanpak en man-vrouwverhouding in de top en subtop.

Contact

Heb je vragen over de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor bedrijven?

Bij de helpdesk diversiteitsportaal kun je terecht met vragen. De helpdesk is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08:00 uur tot 18:00 uur via telefoonnummer: 070 - 2002 532. Vergeet niet onze pagina met veelgestelde vragen te raadplegen voordat je belt of mailt.