Voortgang SER Diversiteitsportaal en informatie voor bedrijven

Ontwikkeling diversiteitsportaal

De wet ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ is ingegaan op 1 januari 2022. De wet heeft als doel om een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de (sub)top van het Nederlandse bedrijfsleven te realiseren. De wet verplicht de circa 5.000 ‘grote’ vennootschappen om jaarlijks hun streefcijfers, plannen van aanpak, m/v-verhoudingen en resultaten te rapporteren aan de SER. De SER heeft de wettelijke taak deze rapportage te faciliteren en de resultaten van bedrijven zichtbaar te maken.

De SER heeft hiervoor in samenwerking met VNO-NCW, bedrijven en andere belanghebbenden, een digitaal diversiteitsportaal ontwikkeld - voor en door bedrijven. In januari 2023 hebben bedrijven een brief met inlogcodes ontvangen en werd het mogelijk om gegevens over het boekjaar 2022(verplicht) en 2021(vrijwillig) in te voeren voor de jaarlijkse rapportage.

Via dit portaal kunnen bedrijven jaarlijks digitaal rapporteren over hun streefcijfers, plannen en man-vrouwverhouding in de top en subtop. Ze kunnen deze gegevens bovendien spiegelen aan die van andere bedrijven. De SER zal jaarlijks op een vast tijdstip de streefcijfers en resultaten van bedrijven zichtbaar maken in een ‘dataverkenner’ van het portaal. Via het diversiteitsportaal kunnen bedrijven op ieder moment hun eigen gegevens inzien, bijwerken, opslaan, printen en downloaden voor eigen gebruik.

Informatie voor bedrijven: stand van zaken en komende activiteiten

In onderstaande tijdlijn krijg je een overzicht van de belangrijke momenten en activiteiten in het aankomende jaar.

Stand van zaken en komende activiteiten

september 2021

Wet ingroeiquotum en streefcijfers  aangenomen door Eerste kamer

november 2021

Bedrijven ontvangen brief van minister

1 januari 2022

Inwerkingtreding van de wet ingroeiquotum en streefcijfers

oktober 2022

Diversity Day

Najaar 2022

Voorbereiden op rapportage in 2023

november 2022

Dialoogsessie met bouw en IT

31 januari 2023
Portaal geopend voor rapportage

Bedrijven uitgenodigd voor rapportage 

 

31 oktober 2023

Deadline rapportage

 

29 januari 2024
Publicatie SER Scorecard 2024

Lancering SER Dataverkenner