Nieuwsoverzicht Diversiteitsportaal

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het diversiteitsportaal.

Ander perspectief helpt organisaties meer impact maken met diversiteits- en inclusiebeleid

22-05-2024

Veel werkgevers streven naar een diverse en inclusieve organisatie, maar worstelen met het omzetten van de inspanningen die ze hiervoor leveren naar tastbare impact. Het einddoel van een organisatie die écht divers en inclusief is, lijkt daardoor soms onbereikbaar. Om organisaties op weg te helpen met het concreet maken hiervan, presenteren Universiteit Utrecht, InclusieNL en SER Diversiteit in Bedrijf hun nieuwe onderzoeksresultaten die de kijk op het realiseren van impact met diversiteits- en inclusiebeleid (D&I) in nieuw daglicht zetten.

‘Bedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn diverser te worden, komen er wel’

30-04-2024

Leiders van familiebedrijven die onder de ingroeiquotum- en streefcijferwet vallen, ontmoetten elkaar op 16 april bij de SER. Ze wisselden ervaringen uit over diversiteit en inclusie. Jan-Paul van den Bosch (Mourik) en Monique Busch (Hoppenbrouwers) waren erbij: “Ervaren wat diversiteit ons kan brengen, hielp enorm.”

Eerste editie SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024

08-04-2024

Tijdens het Commissiedebat Emancipatie in de Tweede Kamer dat afgelopen woensdag plaatsvond, is de eerste editie van de ‘SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024’ besproken. De onlangs gepubliceerde monitor bevat een jaarlijks terugkerende analyse van de rapportages die bedrijven - die onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers vallen - hebben ingediend via het SER Diversiteitsportaal over het boekjaar 2022.

Hardnekkig maar al lang verboden: de loonkloof

19-03-2024

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, al doen ze hetzelfde werk. En ook vrouwen die gelijk werk doen, worden niet altijd gelijk betaald. Wat is er nodig voor een rechtvaardige transitie op het gebied van beloning? Een tweegesprek tussen Sophie van Gool, econoom en schrijver, en Phoebe Cox, beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens.

Studie wijst uit: Ingroeiquotum voor man-vrouwverhouding bedrijfstop heeft effect

15-03-2024

De wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’ die sinds 2022 van kracht is, heeft op de korte termijn geleid tot een betere balans in de man-vrouwverhouding binnen de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven. Dat onthult het onderzoek ‘Effecten van het diversiteitsquotum op de korte termijn’ dat op 14 maart werd gepubliceerd door het Centraal Planbureau.

Terugblik SER-bijeenkomst ‘Brede welvaart, een genderinclusief perspectief’

13-03-2024

Op 5 maart 2024 vond de SER-bijeenkomst ‘Brede welvaart, een genderinclusief perspectief’ plaats in het Museon-Omniversum. Het event stond in het teken van de noodzaak van dit genderinclusieve perspectief voor het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan en het bevorderen van brede welvaart. Een wake-up call, maar ook een message of hope dat het niet te laat is om het beter te doen.

Eerste Kamer bespreekt "Wetsvoorstel Gelijke Kansen bij Werving en Selectie"

28-02-2024

Op 27 februari, stond er een historische gebeurtenis op de agenda van de Eerste Kamer. Het langverwachte "Wetsvoorstel Gelijke Kansen bij Werving en Selectie" werd besproken. Dit wetsvoorstel is een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

SER Dataverkenner onthult genderbalans in Nederlandse bedrijven

29-01-2024

Op 29 januari heeft de Sociaal-Economische Raad de SER Dataverkenner gelanceerd, waarmee Nederlandse bedrijven voor het eerst op grote schaal inzicht bieden in de man-vrouwverhouding, streefcijfer en plannen om de ambities te realiseren. In totaal zijn de rapportages van ruim 2.000 bedrijven geanalyseerd.

Jaaroverzicht SER Topvrouwen en SER Diversiteitsportaal: hoogtepunten van 2023

17-12-2023

Van de officiële lancering van het bedrijvendashboard van het SER Diversiteitsportaal - en daarmee het startschot voor grote vennootschappen om te rapporteren over diversiteit in de (sub)top van hun organisatie - tot aan een vernieuwde SER Topvrouwen database. Het jaar 2023 bestond uit vele waardevolle momenten voor SER Topvrouwen en het SER Diversiteitsportaal.

‘Droom groot, dat leer ik mijn mentees’

31-10-2023

Geef álle talentvolle vrouwen en multiculturele talenten (m/v) een mentor, zegt topvrouw Yardena Shitrit. Mentoren kunnen ze ondersteunen in hun carrière en zo zorgen voor een betere doorstroom richting de top. Ook Shitrits mentee (leerling) Karima Almoujy gunt iedereen een goede mentor. “Door Yardena durf ik uit te spreken dat ik op een dag CEO wil worden.”