Nieuwsoverzicht Diversiteitsportaal

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het diversiteitsportaal.

‘Droom groot, dat leer ik mijn mentees’

31-10-2023

Geef álle talentvolle vrouwen en multiculturele talenten (m/v) een mentor, zegt topvrouw Yardena Shitrit. Mentoren kunnen ze ondersteunen in hun carrière en zo zorgen voor een betere doorstroom richting de top. Ook Shitrits mentee (leerling) Karima Almoujy gunt iedereen een goede mentor. “Door Yardena durf ik uit te spreken dat ik op een dag CEO wil worden.”

Het wordt hoog tijd om de dingen anders te doen

24-10-2023

De samenleving staat voor grote opgaven. Een daarvan is een meer duurzame omgang met onze leefomgeving, grondstoffen en klimaat, ook met het oog op volgende generaties. Een andere is niemand achterlaten; zorgen dat iedereen mee kan doen.

Terugblik webinar ‘Van ambities naar resultaten’: “Het diversiteitsportaal is een goede stok achter de deur”

19-10-2023

Op donderdag 12 oktober vond het webinar ‘Van ambities naar resultaten plaats’. Tijdens dit online event van SER Diversiteitsportaal en Topvrouwen samen gingen we met de Nederlandse Spoorwegen, Heijmans en De Nederlandsche Bank in gesprek over de eerste rapportagedeadline - op 31 oktober - voor grote vennootschappen die onder de wet ingroeiquotum en streefcijfers vallen. Daarbij gingen we nader in op de door hun geformuleerde streefcijfers en plannen van aanpak om deze ambities te realiseren.

‘Alleen met diverse, inclusieve organisaties kunnen we de maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden’

17-10-2023

Op 3 oktober vond de allereerste SER Talks plaats, samenvallend met de vijfde editie van Diversity Day. We blikken terug op deze bijzondere aftrap van SER Talks, waarin Petri Hofsté haar visie deelde op het leiderschap van de toekomst en de rol die diversiteit en inclusie daarin spelen. “Complexe problemen kun je alleen oplossen met diverse groepen mensen.”

Diversity Day 2023: welke impact wil jij maken?

10-10-2023

Diversity Day 2023 betekende een bijzondere mijlpaal, namelijk de vijfde editie van dit inspirerende evenement! Met een recordaantal van bijna 600 deelnemers die de dag aftrapten, werd krachtig aangetoond hoe organisaties zich steeds actiever inzetten voor diversiteit en inclusie.

OCW-minister Dijkgraaf in gesprek met HEMA CEO over diversiteitsambities

27-09-2023

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf heeft vandaag een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van HEMA om te praten over diversiteit.

‘De ambitie moet vooral niet te bescheiden zijn’

19-09-2023

Op 12 september ontmoetten leiders van bedrijven uit de financiële sector die succesvol diverser willen worden elkaar bij de SER. Tijdens een dialoogsessie wisselden ze kennis en ervaring uit. SER Topvrouwen sprak kort voor de sessie met deelnemers Saskia Hovers (NIBC Bank) en Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars) over hun uitdagingen en best practices. “Ambities formuleren en rapporteren, betekent beter sturen.”

Diversity Day 2023: Welke impact maak jij op de werkvloer?

30-08-2023

In een tijd waarin meer mensen zich bewust worden van diversiteit en inclusie, is het van belang dat ook bedrijven en organisaties actief betrokken zijn bij het bevorderen van een diverse samenleving. Een effectieve manier is door deel te nemen aan Diversity Day, een jaarlijks terugkerend evenement dat bedrijven de gelegenheid biedt hun toewijding aan diversiteit en inclusie te laten zien.

Terugblik SER Topvrouwen United 2023: ‘Lead a better future’

31-05-2023

Op 25 mei vond het SER Topvrouwen United event van 2023 plaats. Tijdens het event kwamen topvrouwen uit de SER topvrouwen database, toptalent en ambassadeurs bijeen om samen werk te maken van een gelijkwaardig speelveld voor ambitieuze vrouwen.

Transparantie als drijvende kracht voor gendergelijkheid

30-05-2023

De EU verplicht bedrijven in toenemende mate open kaart te spelen over de man-vrouwverhouding. Het doel van deze verplichte transparantie is de verschillen bloot te leggen en weg te werken. In Nederland zijn we al eerder deze weg ingeslagen. Dit jaar is het voor het eerst dat Nederlandse bedrijven zichtbaar moeten maken of ze vrouwen in de top hebben en hoe ze meer diversiteit gaan realiseren.