Good Practices voor effectief D&I-organisatiebeleid

Op deze pagina delen we ervaringen, uitdagingen en inzichten van bedrijven die aan de slag zijn gegaan met diversiteitsbeleid.

De SER deelt graag voorbeelden van bedrijven en organisaties die werken aan een evenwichtige man-vrouwverhouding in de (sub)top van hun organisatie en daarvoor stappen maken op het thema diversiteit en inclusie.

OCW-minister in gesprek met Hema CEO over diversiteitsambities

AstraZeneca over diversiteit en inclusie

KPN over diversiteit en inclusie

Salesforce over diversiteit en inclusie

Good practices diversiteitsportaal

In de loop van 2023 en de hierop volgende rapportagejaren zullen good practices verzameld worden van grote vennootschappen die onder de ingroeiquotum- en streefcijferwet vallen. Op deze pagina komt te zijner tijd een overzicht van goede voorbeelden en praktijkervaringen met betrekking tot het opstellen van streefcijfers, het opstellen van plannen van aanpak en de jaarlijkse rapportage. Ook kun je bij onderstaande bronnen terecht voor inspiratie en voorbeelden uit de praktijk.

Good practices SER Topvrouwen

Op de good practices pagina’s van SER topvrouwen delen we ervaringen, uitdagingen en inzichten van vrouwen én mannen over genderdiversiteit en culturele diversiteit in de (sub)top van bedrijven.

Interviews CEO's

Op SER Topvrouwen plaatsen we regelmatig interviews met topbestuurders over hoe zij werken aan meer diversiteit in hun bedrijfstop. Deze good practices bieden praktische handvatten en zijn bedoeld om andere bedrijven te inspireren om beleid te ontwikkelen en maatregelen te nemen.

Topvrouw uitgelicht!

Onder Topvrouw uitgelicht! vind je interviews met bijzondere en inspirerende vrouwen uit onze groeiende database. Zij vertellen over hun drive en veerkracht om moeilijke situaties te overwinnen en over hun ambitie om hun dromen waar te maken.

Kennisplatform SER Diversiteit in Bedrijf

Via het kennisplatform van SER Diversiteit in Bedrijf is meer informatie te vinden over hoe organisaties een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat kunnen bevorderen. Aan de hand van de dimensies arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+ deelt SER Diversiteit in Bedrijf hoe je dit kunt doen.

Good practices Diversity Day

Diversity Day – een initiatief van SER Diversiteit in Bedrijf – breng het thema D&I onder aandacht, viert de inzet van organisaties en bedrijven op dit thema en laat zien hoe we van elkaars inspanningen kunnen leren. Zo laten we op de site van Diversity Day zien welke good practices er zijn om binnen jouw organisatie te werken aan een diverse en inclusieve werkomgeving waar verschil gevierd wordt.

Ook bij deze good practices staan?

Wil jij met jouw bedrijf of jouw initiatief bij deze good practices staan? Neem dan contact op via het contactformulier.

Naar het contactformulier
 

Tour de D&I: Nederlandse bedrijven over Diversiteit en Inclusie