Tools en handreikingen

Het opstellen van een plan van aanpak en formuleren van passende en ambitieuze streefcijfers is een belangrijke taak en onderdeel van de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’. Op deze pagina vind je informatie en handvatten zodat je als bedrijf zélf aan de slag kunt met (meer) diversiteit.

De SER heeft veel kennis verzameld en maatregelen geadviseerd om meer diversiteit in de top en subtop van Nederlandse bedrijven te bewerkstelligen. Met SER Topvrouwen en SER Diversiteit in Bedrijf biedt de SER de nodige handvatten om stappen te zetten naar een meer diverse en inclusieve werkvloer.

Tools

Wat heeft de SER de regering geadviseerd over brede diversiteit in de top?

Hoe kan mijn organisatie zich oriënteren op het thema diversiteit en kennis daarover opdoen?

Welke praktische hulpbronnen kan ik gebruiken om werk te maken van diversiteit(sbeleid) in mijn organisatie?

Ik zoek inspirerende verhalen voor het (gender)diversiteitsbeleid van mijn bedrijf, waar kan ik die vinden?

Waar kan ik talentvolle topvrouwen vinden voor nieuwe benoemingen in het bestuur of de rvc?

Hoe maak ik een statement vóór diversiteit met mijn bedrijf?