Onderzoek naar bekendheid wet ingroeiquotum en streefcijfers

De SER heeft een enquête uitgevoerd onder de ruim 5.000 grote vennootschappen en ongeveer 100 beursgenoteerde bedrijven die aan de nieuwe wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’ moeten voldoen. Hoe bekend zijn zij met de nieuwe wet voor het evenwichtiger maken van de man-vrouwverhouding in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop?

‘Vrouwenquotum’ behoorlijk goed bekend

Het onderzoek laat zien dat 8 op de 10 bedrijven weten dat de wet voor meer vrouwen in de top eraan komt. Vooral het ingroeiquotum van de raad van commissarissen (rvc's) trekt de aandacht. Dit quotum – ook wel ‘vrouwenquotum’ genoemd – geldt voor beursgenoteerde bedrijven: zij moeten er bij nieuwe benoemingen in hun rvc voor zorgen dat deze ten minste voor een derde uit mannen en ten minste voor een derde uit vrouwen gaat bestaan.

Streefcijferregeling minder bekend

Veel minder bekend is de streefcijferregeling, die ook onderdeel is van deze wet en die voor de 5.000 grote vennootschappen gaat gelden. Ongeveer de helft van deze vennootschappen weet niet dat zij streefcijfers moeten opstellen voor het bestuur, de rvc en de subtop, plannen van aanpak moeten maken en jaarlijks aan de SER moeten rapporteren over de resultaten. Mede door deze kennislacune is slechts 17 procent van deze groep bedrijven begonnen met de voorbereidingen.

Meer informatie en het volledige onderzoek