Over de SER Dataverkenner

Jaarlijks rapporteren grote vennootschappen over de man-vrouwverhouding in hun bedrijfstop en subtop. Deze rapportageverplichting komt voort uit de Wet ingroeiquotum en streefcijfers. De SER Dataverkenner maakt de informatie en ontwikkeling van Genderbalans in het bedrijfsleven zichtbaar.

Wat is de SER Dataverkenner?

Bedrijven rapporteren sinds 2022 jaarlijks over de man-vrouwverhouding in het bestuur, de rvc en de subtop volgens de Wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’. Ook geven ze jaarlijks door welke streefcijfers ze hebben opgesteld en welke plannen ze hebben om deze ambities te behalen. De SER Dataverkenner toont de informatie uit de jaarlijkse rapportages van deze grote vennootschappen.
In deze online omgeving kun je de ontwikkeling van bedrijven zien. Je kunt de cijfers van zowel individuele bedrijven als sectoren en voor heel Nederland bekijken en vergelijken.

Waarom rapporteren aan de SER?

Via de dataverkenner kunnen bedrijven zich aan elkaar spiegelen. Door te rapporteren aan de SER zullen bedrijven bijdragen aan inzicht in de ontwikkeling van genderdiversiteit in de Nederlandse bedrijfstop. Dat kan voor bedrijven nuttig zijn bij het ontwikkelen van intern diversiteitsbeleid.

Transparantie over de inzet voor meer diversiteit is belangrijk voor het behalen van een evenwichtiger man-vrouwverhouding in de top en subtop. Door gerapporteerde gegevens in een vast format te verzamelen en daarna openbaar en toegankelijk te maken in de dataverkenner, kunnen bedrijven van elkaar leren en weten andere partijen de stand van zaken met betrekking tot genderdiversiteit in de (sub)top van Nederlandse bedrijven.