Charter Diversiteit

Bedrijven en organisaties die zijn aangesloten bij het Nederlandse Charter Diversiteit, zien diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde voor de bedrijfsvoering en als onlosmakelijk verbonden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds de oprichting in 2015 hebben meer dan 500 werkgevers het Charter ondertekend.

Aangesloten bedrijven en organisaties stellen met ondersteuning van SER Diversiteit in Bedrijf een Plan van Aanpak op voor hun D&I-beleid. Vervolgens treden zij toe tot het Charternetwerk door het Charter Diversiteit te ondertekenen. Als netwerklid hebben zij toegang tot bijeenkomsten, en webinars waarin wetenschappelijke en praktische kennis wordt uitgewisseld, en tot een breed (inter)nationaal netwerk van bedrijven en organisaties die werken aan diversiteit en inclusie.

Lijst van ondertekenaars

Aanmelden niet meer mogelijk

SER Diversiteit in Bedrijf accepteert momenteel geen nieuwe aanmeldingen voor het Charter Diversiteit. Dit komt door een gewijzigde aanpak in de ondersteuning die we aan bedrijven bieden. Hierbij zullen we ons meer focussen op praktische ondersteuning en het bieden van concrete tools.

Je kunt in de tussentijd ons Kennisplatform bezoeken voor meer informatie over diversiteit en inclusie in de werkomgeving. 

Naar het kennisplatform

Europees platform van Diversity Charters

Het Nederlandse Charter Diversiteit is aangesloten bij het Europees platform van Diversity Charters. Ruim 14.400 organisaties in 27 landen maken deel uit van dit platform.

Over het EU Platform of Diversity Charters