Charter Diversiteit

Serieus werk maken van meer diversiteit en inclusie (D&I) op de werkvloer? Sluit je dan kosteloos aan bij het Charter Diversiteit. Je ontvangt ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Meer dan 450 Nederlandse en 12.000 Europese ondertekenaars gingen je voor!

Businesscase van diversiteit

Bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit tekenen zien D&I als meerwaarde voor hun bedrijf. Daarnaast is de inzet voor D&I onlosmakelijk verbonden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De meerwaarde

Brede insteek van diversiteit

Het Charter Diversiteit richt zich op meerdere dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Je bepaalt zélf waar de focus ligt.

Het proces

Europees platform van Diversity Charters

Het Charter is aangesloten bij het Europees platform van Diversity Charters. Als ondertekenaar heb je toegang tot het netwerk van ruim 12.000 organisaties in 26 landen die deel uitmaken van dit platform.