Onderzoeksproject 'Het moet wel werken'

Het project ‘Het moet wel werken’ toetst de praktijk aan wetenschappelijke inzichten en geeft antwoord op de vraag: wat is er nodig voor een efficiënt en succesvol diversiteit- en inclusiebeleid?

Dit meerjarige project om een meer inclusieve arbeidsmarkt te realiseren, is een samenwerking tussen Universiteit Utrecht, Stichting Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) en SER Diversiteit in Bedrijf. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Veel organisaties zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is om een diverse en inclusieve organisatie te creëren waarin alle medewerkers erbij horen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun verschillen of overeenkomsten. Het realiseren van een diverse en inclusieve organisatie is echter geen gemakkelijke opgave en onderzoek laat zien dat D&I maatregelen niet altijd leiden tot het gewenste resultaat.

Eerste resultaten

Onderzoek onder ruim 100 organisaties uit de private en publieke sector in Nederland laat zien dat bedrijven zich in hun diversiteitsbeleid voornamelijk richten op het vergroten van de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen en weinig aandacht hebben voor de door- en uitstroom van deze medewerkers. Diversiteitsbeleid, dat juist baat heeft bij aandacht voor in-, door- én uitstroom van medewerkers, is hierdoor op termijn minder effectief en kan leiden tot een draaideureffect. Dat is een van de conclusies uit een vergelijkende analyse van diversiteitsbeleid van bedrijven in het onderzoek. Daarbij is gebruik gemaakt van data verzameld met de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) en de Monitor Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf.

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek (van juli 2021 tot juni 2022) was gefocust op het realiseren van draagvlak en borging voor diversiteit en inclusie op alle niveaus binnen private en (semi)publieke organisaties. In het kader hiervan werd de Handreiking 'Iedereen aan boord': voor het creëren van draagvlak voor diversiteits- en inclusiebeleid gepubliceerd. Op 12 april 2022 organiseerden de projectpartijen bij de Radboud Universiteit Nijmegen de bijeenkomst Het Moet Wel Werken: Zo creëer je draagvlak voor D&I

In het eerste kwartaal van 2023 volgde de publicatie van de handreiking Exitgesprekken: een schat aan informatie. Hierin bepleitten de onderzoekers dat organisaties inzichten uit hun exitgesprekken kunnen gebruiken om de processen rondom werving, selectie en doorstroom van medewerkers inclusiever te maken en daarmee het werkklimaat te verbeteren.

Meer informatie

• Klik hier voor meer informatie over het onderzoeksproject.  
• Lees hier het persbericht ‘Bedrijfsleven laat kansen onbenut’ over de eerste onderzoeksresultaten.
• Klik hier om het onderzoeksrapport ‘Het Moet Wel Werken’ te lezen.

Handreiking Maak diversiteits- en inclusiebeleid SMART

Handreiking voor het creëren van draagvlak voor diversiteits- en inclusiebeleid

Handreiking Exitgesprekken: een schat aan informatie

Handreiking Impact maken op diversiteit & inclusie: Een springplank naar duurzame verandering