SER Diversiteit in Bedrijf

SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. We hebben een brede visie op diversiteit en richten ons op vijf dimensies: arbeidsvermogen, culturele diversiteit, sekse, leeftijd en LHBTI+. Onze missie is een arbeidsmarkt waarop verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden.

Charter Diversiteit ondertekenaars

Bedrijven en organisaties die zijn aangesloten bij het Nederlandse Charter Diversiteit, zien diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde voor de bedrijfsvoering en als onlosmakelijk verbonden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds de oprichting in 2015 hebben meer dan 500 werkgevers het Charter ondertekend.

 

Kennisplatform

Kijk op ons kennisplatform voor informatie uit de wetenschap en praktijk. Bijvoorbeeld over divers werven, het stimuleren van inclusie of het monitoren van je beleid.  

Projecten

Initiatieven zijn: stedelijke platforms ADI & 010 Inclusief, Diversity Day en het onderzoeksproject 'Het moet wel werken'. 

Charter Diversiteit

Meer dan 500 Nederlandse en 14.400 Europese bedrijven en organisaties hebben inmiddels een Charter Diversiteit ondertekend.