SER Diversiteit in Bedrijf

SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. We hebben een brede visie op diversiteit en richten ons op vijf dimensies: arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Onze missie is een arbeidsmarkt waarop verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden.

Charter Diversiteit

Onderteken het Charter Diversiteit en laat zien dat jouw bedrijf zich inzet voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.

SER Diversiteit in Bedrijf is aangesloten bij het EU Platform of Diversity Charters. Inmiddels is in 26 EU-landen een Charter Diversiteit actief.

 

Kennisplatform

Op zoek naar praktische kennis over het managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer?

Kijk op ons kennisplatform voor informatie uit de wetenschap en praktijk. Bijvoorbeeld over divers werven, het stimuleren van inclusie of het monitoren van je beleid.  

Diversity Day

Dinsdag 4 oktober is het Diversity Day!

Op deze dag organiseren bedrijven een eigen activiteit om aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie. Vier jij het mee?

Nieuwe ondertekenaars Charter Diversiteit