Divers werven en selecteren

De wervings- en selectieprocedures bepalen in hoge mate de instroom van nieuw personeel: wie solliciteert en wie wordt aangenomen. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de wervings- en selectieprocedures vaak niet voldoende inclusief zijn en daardoor vooral medewerkers aantrekken waarvan de achtergrond en kenmerken overeenkomen met het profiel van het zittend personeel. Hoe zorgt u voor een inclusieve procedure?

Charterdocument

Het Charterdocument ‘Divers Werven en Selecteren’ gaat in op de vraag welke stappen bedrijven kunnen zetten om met meer oog voor diversiteit en inclusie te werven en te selecteren. Dit kennisdocument besteedt aandacht aan de valkuilen die een rol spelen bij werving en selectie. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen en good practices aangereikt gericht op het gehele traject: vanaf het opstellen van de vacature tot en met de selectieprocedure.

Dit kennisdocument is met behulp van de The European Platform of Diversity Charters vertaald naar het Engels. Het Expert Report ‘Diversity in Recruitment and selection’ kan je hier downloaden. 

Persoon leest nieuw charterdocument.

Handreiking voor het mkb

In november 2022 publiceerden SER Diversiteit in Bedrijf, 010 Inclusief en Amsterdam - Divers en Inclusief de Handreiking Inclusieve werving & selectie, gericht op bedrijven uit het mkb. Mkb-bedrijven in het bijzonder hebben vaak behoefte aan een praktische aanpak. Deze handreiking vat de belangrijkste voordelen van inclusief werven en selecteren samen en biedt een aantal nuttige inzichten om mee te nemen in het denkproces. In drie stappen geven we vervolgens concrete aanwijzingen om de wervings- en selectieprocessen inclusief te maken. Hiermee kan je doelgericht werken aan verhoging en behoud van de diversiteit onder medewerkers in alle lagen van de organisatie.

Voorkant handreiking diverse werving en selectie

Webinar Objectieve Werving en Selectie - SER Diversiteit in Bedrijf en Movisie

Dit webinar is bedoeld voor HR-professionals, recruiters, en iedereen die betrokken is bij het aantrekken en selecteren van talent binnen bedrijven en organisaties. De focus ligt op praktische toepassing en persoonlijke ervaringen.
Hanneke Felten, senior onderzoeker bij Movisie, neemt ons mee in het onderwerp aan de hand van de e-learning ‘Objectief werven en selecteren’. Deze waardevolle tool, ontwikkeld door Movisie in samenwerking met SER Diversiteit in Bedrijf, begeleidt je stap voor stap richting de implementatie van een eerlijk en transparant selectieproces. Vervolgens spreken we met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, gemeenten en het mkb over hun ervaringen met objectief werven en selecteren.

De link naar de e-learning kan je hier vinden.