Divers werven en selecteren

De wervings- en selectieprocedures bepalen in hoge mate de instroom van nieuw personeel: wie solliciteert en wie wordt aangenomen. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de wervings- en selectieprocedures vaak niet voldoende inclusief zijn en daardoor vooral medewerkers aantrekken waarvan de achtergrond en kenmerken overeenkomen met het profiel van het zittend personeel. Hoe zorgt u voor een inclusieve procedure?

Kennisdocument

Het nieuwe Kennisdocument ‘Divers Werven en Selecteren’ gaat in op de vraag welke stappen bedrijven kunnen zetten om meer diversityproof te werven en te selecteren. Dit Kennisdocument besteedt aandacht aan de valkuilen die een rol spelen bij werving en selectie. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen en ‘best practices’ aangereikt gericht op het gehele traject: vanaf het opstellen van de vacature tot en met de selectieprocedure.

Dit kennisdocument is met behulp van de The European Platform of Diversity Charters vertaald naar het Engels. Het Expert Report ‘Diversity in Recruitment and selection’ kan je hier downloaden. 

Voorkant werven en selecteren  

Charterbijeenkomst

In samenwerking met de Nationale Politie organiseerde Diversiteit in Bedrijf op donderdag 22 maart 2018 een Charterbijeenkomst voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Thema van de middag was ‘werven en selecteren van sollicitanten uit diverse groepen’.