Over ons

SER Diversiteit in Bedrijf bevordert diversiteit en inclusie op de werkvloer en ondersteunt bedrijven bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen. Het project maakt deel uit van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Missie & visie

De businesscase

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend en thuis voelt.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het Charter Diversiteit geeft jouw bedrijf daar concreet invulling aan.