Voor organisaties

Bedrijven, organisaties en executive searchbureaus die zich hard willen maken voor meer vrouwen op topposities, kunnen de database van SER Topvrouwen raadplegen. Het uitgangspunt voor deelnemende bedrijven is dat zij een evenwichtige balans tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten hanteren op hun longlists voor (non)executive functies.

SER Topvrouwen staat voor boardroom empowerment

Wij raden bedrijven en instellingen sterk aan gebruik te maken van onze database. Het is een handige, kosteloze tool voor boardroom empowerment, die jouw bedrijf ondersteunt bij lange termijn belangen. Je wilt immers de beste kandidaten werven én je hebt daarbij oog voor genderdiversteit. Met een paar klikken bereik je een groot potentieel aan zorgvuldig geselecteerde, talentvolle, ambitieuze Topvrouwen.

Voor wie?

De database op SER Topvrouwen kan geraadpleegd worden door:

  • Bestuurders en toezichthouders van bedrijven die vallen onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers 
  • (Non) executive searchbureaus die bereid zijn 50 procent vrouwen te plaatsen op hun longlists
  • Overige grote organisaties (vergelijkbaar met bedrijven die vallen onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers) die concrete vacatures en adviesvragen hebben.

Voorwaarden

Via een logincode krijg je toegang tot de database op SER Topvrouwen. Je moet daarvoor wel:

  • Vertrouwelijk inzage hebben gegeven in het functieprofiel van jouw vacature
  • Toezeggen dat jouw longlist binnen drie jaar voor 50 procent uit vrouwen zal bestaan
  • SER Topvrouwen informeren over het aantal vrouwelijke kandidaten op de longlist en in overleg de benoeming van de kandidaat melden