Over SER Topvrouwen

SER Topvrouwen onderschrijft het belang van een groter aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Met het oog op innovatief vermogen en een evenwichtige besluitvorming hoort genderdiversiteit in bedrijven bovenaan de boardroomagenda te staan.

Om de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen mede te versnellen werd eind 2014 Topvrouwen.nl geïnitieerd door het Ministerie van OCW en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Om vervolg te geven aan dit initiatief is in februari 2016 Stichting Topvrouwen opgericht, inmiddels actief als SER Topvrouwen en onderdeel van het SER-programma Diversiteit en Inclusie.

SER advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling

Op 11 februari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Hiermee is het SER advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling integraal overgenomen en is een ingroeiquotum – in de praktijk ook wel geduid als vrouwenquotum - voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven een feit. Een historische gebeurtenis! We staan aan de vooravond van echte gelijkheid in de top van het bedrijfsleven. Er moet nu doorgepakt worden: focus en aandacht blijven vragen om ook daadwerkelijk te komen tot die evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de bestuurskamer van het Nederlands bedrijfsleven.

Database van topvrouwen

SER Topvrouwen maakt de groep hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar. Door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in de database van topvrouwen willen we de doorstroom van vrouwen naar topposities een impuls geven. De database staat open voor vrouwen met relevante werkervaring in het bedrijfsleven of (semi)publieke organisaties in een rol op bestuurs-, directie- of executiveniveau.

Daarnaast is de site een ingang voor bedrijven, instellingen en (non)executive searchbureaus die op zoek zijn naar vrouwelijke kandidaten voor de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht. De database voldoet vanzelfsprekend aan de wettelijke eisen rond privacy.

We betrekken alle partijen – bedrijven, instellingen, (non)executive search bureaus, mannen en vrouwen –in het debat over (de versnelling van) diversiteit. SER Topvrouwen heeft geen enkele bemoeienis met het werving- en selectieproces; dat is en blijft een zaak van werkgevers en (non)executive searchbureaus die de bedrijven eventueel inschakelen bij de invulling van vacatures.

SER Topvrouwen treedt niet in de plaats van bestaande initiatieven, maar kan wel, waar mogelijk, extra impuls en kracht geven aan bestaande trajecten. In het kader van de wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’ richten we ons specifiek op het topsegment en de hogere managementlagen van het Nederlandse bedrijfsleven. We zetten ons in om high impact te maken op het gebied van genderdiversiteit. Dit doen we door de urgentie van dit thema te benadrukken, bepaalde aanpakken te verdiepen en te verbreden, mede door goede samenwerking met andere betrokken partijen.