Inschrijven

Voldoe je aan onderstaande criteria en wil je opgenomen worden in de SER Topvrouwen database? Na een korte screening aan de hand van onderstaande toelatingscriteria wordt je uitgenodigd om een profiel aan te maken en je cv te uploaden.

Met het aanmaken en verzenden van je profiel ga je akkoord met de SER privacyverklaring. Nadat je profiel positief beoordeeld is, kan je zelf je profiel in de SER Topvrouwen database beheren.

Voldoe je niet aan alle onderstaande criteria, maar meen je van toegevoegde waarde te zijn voor de boardroom, dan is hiervoor een aparte aanmeldprocedure mogelijk. Stuur je motivatie hiervoor naar: consultant-topvrouwen@ser.nl.

Profiel up to date houden

Toegang tot de database geeft je de gelegenheid om je te presenteren aan topbestuurders en -toezichthouders en executive searchbureaus. Hoe completer je profiel in onze database, hoe groter de kans op een goede match in het zoekproces. Actualiseer daarom regelmatig je profiel.

Je wilt opgenomen worden in de database

1. Heb je meerdere jaren ervaring in bestuurlijke en senior management functies binnen de 5.000 bedrijven die vallen onder de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ of een organisatie van vergelijkbare omvang?

Op het inschrijfformulier kun je invullen in welke functies: executive, non-executive of senior management


2. Heb je inzicht in organisaties die vallen onder de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ of binnen een organisatie van vergelijkbare omvang?

Op het inschrijfformulier kun je invullen in welke sector, plus een aantal kenmerken van de organisatie, zoals eventuele beursnotering, jaaromzet en aantal medewerkers.


3. Heb je ervaring met strategische besluitvormingsprocessen?

Op het inschrijfformulier kun je invullen welke ervaring je hebt met fusies en overnames, benoemingsadvies, onderzoeksfinanciering, reorganisaties, beursgang, etc.


4. Heb je ervaring in een bestuurlijke of toezichthoudende functie opgedaan binnen organisaties die vallen onder de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ of binnen een organisatie van vergelijkbare omvang en/of beschik je over een endorsement van een bestuurder of toezichthouder?

Op het inschrijfformulier kun je invullen welke bestuurlijke en/of toezichthoudende functies je hebt bekleed, of een endorsement toevoegen.

1Indien je nog geen bestuurlijke of toezichthoudende functie hebt bekleed, is een endorsement noodzakelijk om opgenomen te worden in de database. Onder endorsement wordt verstaan: een korte aanbeveling, inclusief motivatie, waarom je opgenomen zou moeten worden in de SER Topvrouwen database. Het endorsement dient afkomstig te zijn van een bestuurder of toezichthouder van een bedrijf dat valt onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers of van een organisatie van soortgelijke omvang.

Privacyverklaring

Uitslag

Je hebt keer de vraag beantwoord met 'ja': Je hebt een of meerdere criteria met ‘nee’ beantwoord. Helaas voldoe je hiermee op dit moment nog niet aan de voorwaarden voor toelating tot de database. Voldoe je in de toekomst wel aan de door ons genoemde criteria? Dan verwelkomen wij je graag opnieuw op onze site.

Je hebt keer de vraag beantwoord met 'ja': Je kunt je aanmelden bij SER topvrouwen.
Open het inschrijfformulier

Je hebt keer de vraag beantwoord met 'ja': nee 3