Inschrijven

Voldoe je aan de criteria en wil je opgenomen worden in de SER Topvrouwen database? Na een korte screening aan de hand van de onderstaande toelatingscriteria word uitgenodigd een profiel aan te maken en je cv te uploaden. Met het aanmaken en verzenden van je profiel ga je akkoord met de privacyverklaring. Nadat je profiel positief beoordeeld is kan je zelf je profiel in de SER Topvrouwen database beheren.

Profiel up to date houden

Toegang tot de database geeft je de gelegenheid je te presenteren aan topbestuurders en -toezichthouders en executive searchbureaus. Hoe completer je profiel in onze database is ingevuld, hoe groter de kans op een goede match in het zoekproces van bedrijven, instellingen en executive searchbureaus. Actualiseer daarom regelmatig je profiel. Dat maakt de kans op benoeming groter.

Je wil opgenomen worden in de database

1. Heb je meerdere jaren ervaring in bestuurlijke en senior management functies in een omgeving vergelijkbaar met de omvang van organisaties die vallen onder de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’.

Op het inschrijfformulier kun je invullen in welke functies: executive, non-executive of senior management


2. Heb je inzicht in complexe organisaties die vallen onder de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ of binnen een omgeving van soortgelijke omvang?

Op het inschrijfformulier kun je invullen in welke sector, plus een aantal kenmerken van de organisatie, zoals eventuele beursnotering, jaaromzet en aantal medewerkers.


3. Heb je ervaring met strategische besluitvormingsprocessen?

Op het inschrijfformulier kun je invullen welke ervaring je hebt met fusies en overnames, benoemingsadvies, onderzoeksfinanciering, reorganisaties, beursgang, etc.


4. Heb je ervaring in een bestuurlijke of toezichthoudende functie in een omgeving vergelijkbaar met de omvang van organisaties die vallen onder de wet ingroeiquotum en streefcijfers en/of beschik je over een endorsement van een bestuurder of toezichthouder?

Op het inschrijfformulier kun je invullen welke bestuurlijke en/of toezichthoudende functies je hebt bekleed, of een endorsement toevoegen.

1 Indien je nog geen bestuurlijke of toezichthoudende functie hebt bekleed, is een endorsement noodzakelijk om opgenomen te worden in de database. Onder endorsement wordt verstaan: een korte aanbeveling, inclusief motivatie, waarom je opgenomen zou moeten worden in de SER Topvrouwen database. Het endorsement moet komen van een bestuurder of toezichthouder van een bedrijf dat valt onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers of van een (semi)overheidsinstantie van soortgelijke omvang.

Voldoe je niet aan alle bovenstaande criteria, maar meen je toegevoegde waarde te hebben voor een functie in de raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht, dan is hiervoor een aparte aanmeldprocedure mogelijk. Stuur je motivatie met actueel cv hiervoor naar: consultant-topvrouwen@ser.nl

Privacyverklaring

Uitslag

Je hebt keer de vraag beantwoord met 'ja': Je hebt een of meerdere criteria met ‘nee’ beantwoord. Helaas voldoe je hiermee op dit moment nog niet aan de voorwaarden voor toelating tot de database. Voldoe je in de toekomst wel aan de door ons genoemde criteria? Dan verwelkomen wij je graag opnieuw op onze site.

Je hebt keer de vraag beantwoord met 'ja': Je kunt je aanmelden bij SER topvrouwen.
Open het inschrijfformulier

Je hebt keer de vraag beantwoord met 'ja': nee 3