SER Topvrouwen staat voor boardroom empowerment

De database van SER Topvrouwen bevat profielen van ervaren en getalenteerde topvrouwen, die beschikbaar zijn als kandidaat om commissaris, lid van raad van bestuur of lid raad van toezicht te worden. De kandidaten zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en hebben een ruime bestuurlijke en praktijkervaring in bedrijfsleven en wetenschap.

Board ready-kandidaten

Ben je een getalenteerde, ervaren topvrouw en ben je beschikbaar als commissaris, lid van de raad van bestuur of lid van de raad van toezicht? Dan nodigen wij je van harte uit om jouw profiel op te nemen in onze SER Topvrouwen database, die board ready-kandidaten zichtbaar maakt voor organisaties met vacante topfuncties.
Zorg ervoor dat jouw up to date-profiel niet ontbreekt in deze database!

In onze database is jouw profiel, behalve voor de top-200 bedrijven van Nederland, ook zichtbaar voor de meer dan 4.700 bedrijven die vallen onder de Wet bestuur en toezicht en executive searchbureaus die zich committeren aan diversiteit in de boardroom. De database is een handige, kosteloze tool voor boardroom empowerment. Het ondersteunt de organisaties die vallen onder de wet bestuur en toezicht bij lange termijn belangen. Zij willen immers de beste kandidaten werven en hebben daarbij oog voor genderdiversiteit. Met een paar klikken bereiken zij een groot potentieel aan zorgvuldig geselecteerde, talentvolle, ambitieuze kandidaten.

Toetreden tot de database

Om de kwaliteit van de SER Topvrouwen database te waarborgen, zijn onderstaande criteria geformuleerd voor opname in het bestand. Deze criteria refereren aan ervaring en inzicht binnen de omvang van organisaties die vallen onder de wet bestuur en toezicht. Een organisatie valt onder de wet bestuur en toezicht als het geval als zij op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee van de volgende drie kenmerken:

  • De waarde van de activa bedraagt meer dan € 20 miljoen;
  • De netto-omzet is meer dan € 40 miljoen;
  • Het gemiddeld aantal werknemers is 250 of meer.

Criteria

  1. Bestuurlijke/senior managerial ervaring in een organisatie die valt onder de wet bestuur & toezicht, of binnen een omgeving vergelijkbaar hiermee.
  2. Inzicht in complexe, grote organisaties 
  3. Ervaring met strategische besluitvormingsprocessen
  4. Inzet om zelf een ‘endorsement’ te verkrijgen wanneer je nog geen bestuurlijke of toezichthoudende functie hebt bekleed. Het endorsement moet komen van een bestuurder of toezichthouder van een bedrijf dat valt onder de Wet bestuur en toezicht of van een (semi)overheidsinstantie van soortgelijke omvang.

Voldoe je niet aan alle bovenstaande criteria, maar meen je toegevoegde waarde te hebben voor een functie in de raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht, dan is hiervoor een aparte aanmeldprocedure mogelijk. Stuur je motivatie hiervoor naar: consultant@topvrouwen.nl

Oproep aan alle topvrouwen van Nederland

Zélfs als je je niet direct op de transfermarkt wil begeven, vragen wij je om  aan te melden voor onze database. SER Topvrouwen heeft een duidelijke missie: de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen versnellen. Velen van de honderden ambitieuze, board ready vrouwen uit onze database belanden er velen op longlists en uiteindelijk in de boardroom.

Groter doel

Een inschrijving op SER Topvrouwen is op de eerste plaats goed voor je eigen carrière, maar elke inschrijving dient een groter doel: het ontkrachten van de aanname ‘dat er niet genoeg geschikte vrouwen beschikbaar zijn voor topfuncties’. De macht van het getal maakt dat men niet langer wegkomt met een longlist die niet voor de helft uit vrouwen bestaat.

Beeldvorming

Daarmee is elke inschrijving belangrijk voor de bv Nederland, zelfs als je je dus niet direct op de transfermarkt wilt begeven. Ben je of ken je een (aanstormende) topvrouw? Help ons de beeldvorming te veranderen: schrijf je in of verwijs naar ons door.

U kunt zich hier inschrijven.