Privacyverklaring

Vanaf 1 januari 2021 heeft de SER de website Topvrouwen.nl en daar achterliggende databases van Stichting Topvrouwen overgenomen. Daarom is vanaf 1 januari 2021 de privacyverklaring van SER op u van toepassing.

Lees de privacyverklaring van de SER.

Specifiek voor u als kandidaat of zakelijke relatie geldt in aanvulling op de privacyverklaring van de SER nog het volgende.

Als u zich aanmeldt als kandidaat voor Topvrouwen.nl

De SER beheert de database Topvrouwen, waarin de persoonsgegevens en profielen staan van getalenteerde vrouwen, die beschikbaar zijn als kandidaat om commissaris, lid van een raad van bestuur of lid van een raad van toezicht te worden. Als u zich als kandidaat aanmeldt, dan verwerkt de SER uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Die toestemming kunt u altijd intrekken. Bedrijven, instellingen en (non) executive searchbureaus, die op zoek zijn naar vrouwelijke kandidaten, kunnen de database raadplegen en dus ook uw persoonsgegevens inzien.

Van u als kandidaat verwerkt de SER onder andere de volgende persoonsgegevens: volledige naam, e-mailadres, overige contactgegevens, foto, NAW-gegevens, curriculum vitae, werkervaring en opleiding(en).

De SER verwerkt van u als kandidaat onder andere de genoemde persoonsgegevens voor het beheer van de database, de bemiddeling tussen u als kandidaat en derden (geïnteresseerde bedrijven, organisaties, etc), het beheer van uw Topvrouwen-account, communicatie, en voor het verstrekken van informatie over activiteiten.

De SER deelt uw persoonsgegevens - met uw toestemming - met zakelijke relaties die zich hebben aangemeld bij de SER en die van de SER toestemming hebben gekregen om de database met uw persoonsgegevens te raadplegen.

Via uw eigen account heeft u inzage in de meeste persoonsgegevens die de SER van u verwerkt. U kunt zelf op elk gewenst moment deze gegevens wijzigen. Als u (tijdelijk) niet meer opgenomen wilt worden in de database, kunt u zichzelf (tijdelijk) via uw eigen account. Alle overige rechten die u als betrokkene heeft, lees hier in de algemene privacyverklaring van de SER.

De SER bewaart uw persoonsgegevens zolang u hiervoor toestemming geeft. Zodra dit niet langer het geval is, verwijdert de SER direct al uw persoonsgegevens en sluit uw account af.

Als u zich als zakelijke relatie aanmeldt bij Topvrouwen.nl

Naast persoonsgegevens van kandidaten, verwerkt de SER in een database ook persoonsgegevens van u als vertegenwoordiger van bedrijven, instellingen en (non) executive searchbureaus, die zich aanmelden bij de SER om inzage te krijgen in de database met kandidaten. De SER verwerkt uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming.

De SER verwerkt met uw toestemming de volgende persoonsgegevens van u als vertegenwoordiger van die bedrijven, etc.: uw naam, e-mailadres, NAW-gegevens en uw functie.

De SER deelt uw persoonsgegevens - met uw toestemming - met de kandidaten die zich voor de database Topvrouwen hebben aangemeld.

Zodra u aangeeft dat uw bedrijf, instelling of (non) executive searchbureau niet langer in de database opgenomen wil zijn, dan verwijdert de SER alle bedrijfs- en persoonsgegevens. Bent u niet langer de vertegenwoordiger van het bedrijf, de instelling of (non) executive searchbureau, dan verwijdert de SER, zodra u doorgeeft, onmiddellijk uw persoonsgegevens.