The gender wealth gap - waarom het wereldwijde kapitaal van vrouwen achterblijft

27-05-2021

Minstens een derde van het kapitaal op onze wereld is in handen van vrouwen, zo blijkt uit onderzoek van Boston Consulting Group (BCG). Toch zijn vrouwen onderbelicht op de vermogensmarkt. En niet zonder gevolgen. Zo waarschuwt BCG dat de vermogenspositie van vrouwen in Europa zelfs kan verslechteren de komende jaren. Hoe is deze vermogenskloof te verklaren en wat kunnen we eraan doen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: ‘bedrijven kunnen er niet meer omheen’

11-05-2021

Vandaag de dag ontkomen bedrijven niet meer aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Neem de Europese Green Deal, het Parijs-klimaatakkoord en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 90 procent van de consumenten verwacht dat bedrijven niet alleen sturen op aandeelhouderswaarde, maar ook recht doen aan de belangen van andere stakeholders. Daarmee zijn onderwerpen als klimaat, sociale gelijkheid, duurzaamheid en biodiversiteit onmisbaar geworden in het bedrijfslandschap.

‘Een vrouw benoemen? Ja, maar…’ 7 mythes over topvrouwen ontkracht

28-04-2021

Mythes, dooddoeners en onwetendheid bemoeilijken de doorstroom van vrouwen naar de top.
Hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers en hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker maken korte metten met die misverstanden. “Statistisch gezien is er geen enkele reden voor disbalans.”

120 gemeenten hadden nooit een vrouwelijke burgemeester

26-04-2021

In 120 van de huidige 355 gemeenten In Nederland is nog nooit een vrouwelijke burgemeester benoemd. Dat geldt onder meer voor vijf van de tien grootste steden van Nederland: Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Tilburg en Breda.

SER bouwt aan diversiteitsportaal in co-creatie met bedrijven

23-04-2021

De SER en VNO-NCW werken in co-creatie met bedrijven aan de opbouw van een diversiteitsportaal. Dit portaal speelt straks een belangrijke rol bij het ondersteunen van bedrijven bij de realisatie van een evenwichtiger man/vrouwverhouding op de werkvloer.

Feike Sijbesma: ‘Diversiteit is een zaak voor vrouwen én mannen’

08-04-2021

'Het is buitengewoon onverstandig om de helft van het talent van de wereldbevolking te veronachtzamen: vrouwen' aldus Feike Sijbesma, oud-bestuurder DSM.

Steeds meer bestuurders melden zich aan voor de Espresso-link

06-04-2021

Inmiddels hebben er meer dan 300 Espresso-link gesprekken plaatsgevonden, een unieke manier om op een laagdrempelige wijze Topvrouwen en topbestuurders en toezichthouders met elkaar te verbinden.

Webinar ‘Inzichten in crisistijd. Hoe te communiceren met stakeholders in een veranderende maatschappij?’

22-03-2021

Na de succesvolle reeks webinars in 2020 organiseerden we gister ons eerste webinar van dit jaar: ‘Inzichten in crisistijd. Hoe te communiceren met stakeholders in een veranderende maatschappij?’ Onze gasten waren een drietal Topvrouwen, allen communicatie-directeur. Zij zijn actief achter de schermen en dus meestal niet in beeld. Dat hoort ook zo. Maar deze Topvrouwen hebben veel invloed. En daarom maakt SER Topvrouwen ze tijdens dit webinar, gehost door Shell Nederland, graag zichtbaar.

Bundeling van kracht ter bevordering vrouwelijk leiderschap in de sportbesturen

08-03-2021

SER Topvrouwen, NOC*NSF, het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport (LNVS) en De Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) slaan de handen ineen en roepen vrouwen in Nederland op om actief te worden in sportbesturen.

Prominenten zetten zich in als ambassadeur voor meer diversiteit in bedrijfsleven

08-03-2021

Vandaag, 8 maart, vieren we internationale vrouwendag. Een speciale dag zo vlak na de instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel voor meer genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven. Bedrijven moeten nu echt werk gaan maken van meer diversiteit en inclusie in hun bedrijf. De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat het bedrijfsleven daarbij ondersteunen met een breed programma en diverse activiteiten.