‘Bedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn diverser te worden, komen er wel’

30-04-2024

Leiders van familiebedrijven die onder de ingroeiquotum- en streefcijferwet vallen, ontmoetten elkaar op 16 april bij de SER. Ze wisselden ervaringen uit over diversiteit en inclusie. Jan-Paul van den Bosch (Mourik) en Monique Busch (Hoppenbrouwers) waren erbij: “Ervaren wat diversiteit ons kan brengen, hielp enorm.”

Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Ik creëer mijn eigen pad door zelf de regie te voeren.”

17-04-2024

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

Eerste editie SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024

08-04-2024

Tijdens het Commissiedebat Emancipatie in de Tweede Kamer dat afgelopen woensdag plaatsvond, is de eerste editie van de ‘SER Monitor Genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven 2024’ besproken. De onlangs gepubliceerde monitor bevat een jaarlijks terugkerende analyse van de rapportages die bedrijven - die onder de Wet ingroeiquotum en streefcijfers vallen - hebben ingediend via het SER Diversiteitsportaal over het boekjaar 2022.

Hardnekkig maar al lang verboden: de loonkloof

19-03-2024

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, al doen ze hetzelfde werk. En ook vrouwen die gelijk werk doen, worden niet altijd gelijk betaald. Wat is er nodig voor een rechtvaardige transitie op het gebied van beloning? Een tweegesprek tussen Sophie van Gool, econoom en schrijver, en Phoebe Cox, beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens.

Studie wijst uit: Ingroeiquotum voor man-vrouwverhouding bedrijfstop heeft effect

15-03-2024

De wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’ die sinds 2022 van kracht is, heeft op de korte termijn geleid tot een betere balans in de man-vrouwverhouding binnen de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven. Dat onthult het onderzoek ‘Effecten van het diversiteitsquotum op de korte termijn’ dat op 14 maart werd gepubliceerd door het Centraal Planbureau.

Terugblik SER-bijeenkomst ‘Brede welvaart, een genderinclusief perspectief’

13-03-2024

Op 5 maart 2024 vond de SER-bijeenkomst ‘Brede welvaart, een genderinclusief perspectief’ plaats in het Museon-Omniversum. Het event stond in het teken van de noodzaak van dit genderinclusieve perspectief voor het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan en het bevorderen van brede welvaart. Een wake-up call, maar ook een message of hope dat het niet te laat is om het beter te doen.

Terugblik op recente Topvrouw-benoemingen: “Ik wil de volgende fase van het KWF tot een succes maken”

06-02-2024

De afgelopen tijd werden weer vele mooie benoemingen bekendgemaakt van topvrouwen uit de SER Topvrouwen-database. Wat betekent deze nieuwe aanstelling voor de topvrouwen in kwestie en welke weg hebben zij hiernaartoe bewandeld? We lichten hieronder een aantal van deze ervaringen uit.

SER Dataverkenner onthult genderbalans in Nederlandse bedrijven

29-01-2024

Op 29 januari heeft de Sociaal-Economische Raad de SER Dataverkenner gelanceerd, waarmee Nederlandse bedrijven voor het eerst op grote schaal inzicht bieden in de man-vrouwverhouding, streefcijfer en plannen om de ambities te realiseren. In totaal zijn de rapportages van ruim 2.000 bedrijven geanalyseerd.

Terugblik SER Topvrouwen-webinar ‘De executive search voor vrouwelijk toptalent’

17-12-2023

Op 7 december 2023 vond het webinar ‘Diversiteit in de (sub)top: de executive search voor vrouwelijk toptalent’ plaats. Tijdens het online event gingen we met experts in gesprek over het belang van een goede search voor toptalent - bij het realiseren van meer diversiteit in de (sub)top - en de belangrijke rol die executive searchbureaus (ESB's) hierin kunnen vervullen.

Jaaroverzicht SER Topvrouwen en SER Diversiteitsportaal: hoogtepunten van 2023

17-12-2023

Van de officiële lancering van het bedrijvendashboard van het SER Diversiteitsportaal - en daarmee het startschot voor grote vennootschappen om te rapporteren over diversiteit in de (sub)top van hun organisatie - tot aan een vernieuwde SER Topvrouwen database. Het jaar 2023 bestond uit vele waardevolle momenten voor SER Topvrouwen en het SER Diversiteitsportaal.