Commissarissen zetten zich juist nú extra in voor hun organisatie

18-02-2021

In de nieuwsbrief van december jl hebben wij een oproep gedaan om mee te werken aan enquête van PMP supervisor naar de rolverandering van commissarissen door de crisis. Hartelijk dank voor jullie reacties en medewerking. Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd. In het onderzoek is tevens gevraagd naar de gendersamenstelling in de raden. Hieruit kwam naar voren dat er gemiddeld 37% vrouwen in 105 raden van commissarissen zitten! Een mooi perspectief voor de toekomst.

‘Mama is minister-president’

18-02-2021

Op 11 februari bracht Rose Stories het kinderboek van Ody Neisingh en Marieke Visser uit: ‘Mama is minister-president’. Zij schreven dit boek om meisjes en jongens te laten zien dat je echt alles kunt worden wat je wilt.

Trots!

12-02-2021

FD Persoonlijk presenteert de 50 talenten van 2021, ze zijn vernieuwers, jong, maximaal 35 jaar, en zetten de toon in Nederland en daarbuiten. Christine Changoer, een van onze topvrouwen is opgenomen in deze lijst!

Breaking news

11-02-2021

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

Topvrouw Leonie van Mierlo - Gelijkspel wint!

11-02-2021

Vandaag werd in de Tweede Kamer besloten tot het vrouweningroeiquotum dat moet leiden tot 33% vrouwelijke commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven. Bij SER Topvrouwen aangesloten Leonie van Mierlo is er blij mee: ‘Het is een paardenmiddel, maar elke maatregel die gaat bijdragen aan meer genderdiversiteit moeten we omarmen.

OPINIE - Marguerite Soeteman-Reijnen, voorzitter SER Topvrouwen

10-02-2021


Realiseren we de balans zelf, of zonder wet ook geen voortgang, in raden van bestuur?

Topvrouw & Psycholoog des Vaderlands, Toekie van Apeldoorn

04-02-2021

'Coronacrisis geeft mensen bijzondere kans om sterker te worden'

'Wet voor meer vrouwen in de bedrijfstop had beperkt effect'

29-01-2021


In de nieuwste Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 zijn de conclusies niet mals. De huidige wetgeving om meer vrouwen in de top van bedrijven te krijgen, was niet effectief genoeg. Te weinig bedrijven voelen de noodzaak om meer vrouwen tot de boardrooms toe te laten. Een quotum is volgens de Bedrijvenmonitor Topvrouwen de enige oplossing.

Petri Hofsté is opnieuw ’s lands invloedrijkste commissaris

27-01-2021


Een medaille halen is al moeilijk, maar de titel prolongeren is vaak nog veel lastiger: zo kondigde het magazine Management Scope in het eerste nummer van 2021 aan dat topcommissaris Petri Hofsté opnieuw op nummer 1 staat in de jaarlijkse Top-100 Commissarissen.

Column: ‘If I were a boy’

27-01-2021

Het jaar 2021 is begonnen. De lijst van Top-200 Invloedrijkste Nederlanders van de Volkskrant heeft indrukwekkend veel vrouwen in haar top-50. Maar we zijn er nog niet. Er zijn nog targets te halen voor het vierde kwartaal van 2021 binnen sturend Nederland.