Mariëtte Hamer over de betekenis van de diversiteitswet voor bedrijven

05-01-2022

Nu 2022 ingeluid is, is ook de nieuwe wet voor een evenwichtiger verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in bestuur, raad van commissarissen en subtop van kracht. Op dinsdag 4 januari schoof SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan bij De Nieuws BV om de wet en het belang daarvan toe te lichten.

SER Topvrouwen-jaaroverzicht 2021: hoogtepunten van het D&I-programma

20-12-2021

Het jaar zit er weer op. We laten een bewogen jaar achter ons, waarin corona -helaas- nog steeds een rol speelt. Alhoewel topvrouwen elkaar graag weer ‘fysiek’ wilden ontmoeten, waren we door corona genoodzaakt de speeddates online te laten plaatsvinden en SER Topvrouwen United te verplaatsen. Toch heeft dit jaar ook veel moois gebracht. Zo maakte Topvrouwen.nl de overstap naar een SER Topvrouwen-site en werd door de Eerste Kamer een wet voor een betere man-vrouwverhouding in de bedrijfstop bekrachtigd. In dit artikel blikken we terug op een aantal belangrijke gebeurtenissen.

Invloedrijkste Commissaris van Nederland 2022: Petri Hofsté prolongeert glansrijk haar titel

17-12-2021

Terwijl Petri Hofsté in 2019 nog geschiedenis schreef met de eerste vrouwelijke plaats in de Commissarissen Top 100, haalt ze dit jaar de titel Invloedrijkste Commissaris van Nederland voor de derde keer binnen. Dat blijkt uit de recent door ManagementScope gepubliceerde Commissarissen Top-100 van 2022.

Gendergelijkheid (on)betaald werk levert huishouden 1000 euro extra op

10-12-2021

Het gemiddelde Nederlandse huishouden loopt flink wat geld mis doordat vrouwen relatief meer onbetaald werk doen dan mannen. Dat toont het recent gepubliceerde onderzoek ‘Gendergelijkheid’ dat uitgevoerd werd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van ABN AMRO.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers per 1 januari van kracht

10-11-2021

De wet ingroeiquotum en streefcijfers die recent is bekrachtigd door de Eerste Kamer is opgenomen in het Staatsblad en treedt op 1 januari 2022 in werking. Bedrijven zijn hierover recent per brief geïnformeerd door de demissionaire ministers van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Dekker (Rechtsbescherming).

Aandacht nodig voor culturele diversiteit bedrijfstop: ‘Blijf niet hangen bij een unconscious bias-training’

07-10-2021

‘Een organisatie moet verschil leren omarmen en culturele veerkracht ontwikkelen om hiermee om te gaan’, luidt één van de adviezen tijdens het SER Topvrouwen-webinar op Diversity Day.

Meer kleur in de top: ‘Een diverse Topvrouwen-database, actieve werving en durf bij headhunters nodig’

05-10-2021

Bedrijven worden wettelijk verplicht zich in te spannen voor een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, raden van commissarissen en de subtop. De SER zal bedrijven daarbij ondersteunen en neemt daar behalve genderdiversiteit ook culturele diversiteit in mee. Hoe krijgen bedrijven meer ‘kleur’ in de top? En hoe wordt ook de SER Topvrouwen-database diverser? “Laten we vooral niet wachten op inschrijvingen, maar actief werven.”

Onderzoek naar bekendheid wet ingroeiquotum en streefcijfers

04-10-2021

De SER heeft een enquête uitgevoerd onder de ruim 5.000 grootste vennootschappen en circa 100 beursgenoteerde bedrijven die aan de nieuwe wet ingroeiquotum en streefcijfers moeten voldoen. Hoe bekend zijn zij met de nieuwe wet over het evenwichtiger maken van de verhouding tussen vrouwen en mannen in het bestuur, de raad van commissarissen en hogere leidinggevende functies?

Wat betekent de diversiteitswet voor bedrijven?

28-09-2021

Op 28 september heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’, die naar verwachting per 1 januari 2022 in werking zal treden.

Wet voor meer diversiteit in de top bekrachtigd door Eerste Kamer

28-09-2021

De wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raden van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen’ is op 28 september door de Eerste Kamer aangenomen.